Header_Umwelt_1920x1205.jpg

Milieu@Welser

Bouwen op de toekomst

Ons USP ligt in de ontwikkeling en productie van speciale profielen op maat, van staal en van non-ferro metalen. Wij kopen stalen banden in, welke door middel van het koudwalsproces tot de gewenste dwarsdoorsnede worden gevormd. Dit proces vindt plaats bij normale kamertemperatuur zonder extra energieverbruik. Daarnaast valt de benutting van het materiaal bij koudwalsen zeer gunstig uit. Vanwege deze factoren en de uitstekende geschiktheid voor recycling van staal is het ecologische evenwicht van koudwalsen zeker positief te noemen.

Whitepaper download

Rekening houdend met de gehele waardeketen, ligt de focus op de volgende onderwerpen:

  • Regionale inkoop en productie waarborgen flexibiliteit en de grootst mogelijke beschikbaarheid. Daarnaast zijn er concurrentievoordelen vanwege lagere kosten voor vracht en kortere lijnen in de communicatie.
  • Milieuvriendelijk transport: in 1986 kreeg de fabriek in Gresten een smalspooraansluiting. Sindsdien worden de benodigde grondstoffen alsmede het metaalafval dat ontstaat overwegend milieuvriendelijk via het spoor aangeleverd resp. afgevoerd.
  • Besparingspotentiëlen zullen we consequent benutten en de energietransitie forceren.
  • CO2e neutraliteit aangaande energiedragers: dit project moet op al onze productielocaties in Oostenrijk voor 2024 en in Duitsland eind 2026 zijn afgerond.
  • Corporate Carbon Footprint: naast de directe CO2e-emissies wordt ook rekening gehouden met de emissies die niet direct in onze invloedssfeer liggen (scope 1 – 3)