Karakter Gücümüz

Birliktegeleceğimize şekil veriyoruz

 Welser'in değerleri şunları tanımlar: 

  • nereden geldiğimiz 
  • bizi ne tanımlar
  • geleceğimize nasıl şekil verdiğimiz

Bütün kararlarımızda bunlar bize yön gösterir ve bir ay süren bir proseste 600'den fazla çalışanın yardımıyla oluşmuştur.

Bunun için şekil verilen obje, şirket kültürümüzün ana unsurlarını simgeliyor:

VİZYON - gelişmek istediğimiz istikamet

 

STRATEJİ - buna nasıl ulaşmak istediğimiz

 

DEĞERLER - bizim için önemli olanlar ve eylemlerimiz

 

MARKA - nasıl algılandığımız

 

GEÇMİŞ - köklerimiz