Vår ryggrad

Vi utformar gemensamt vår framtid

Vår Welser-ryggrad definierar:

  • Varifrån vi kommer 
  • Vad vi står för  
  • Hur vi utformar vår framtid

Detta är ledstjärnan för alla våra beslut och har tagits fram under en process som tog flera månader och involverade fler än 600 medarbetare.

Artefakten som togs fram ska symbolisera de centrala elementen i vår företagskultur:

VISION - vart vi vill utvecklas

 

STRATEGI - hur vi vill nå dit

 

VÄRDEN - vad som är viktigt för oss och hur vi agerar 

 

VARUMÄRKET - hur vi uppfattas

 

HISTORIA - grunden som vi står på