Vår sport- och kulturgemenskap

Gemensamt aktiva i SKG Welser Profile 

Sport- och kulturgemenskapen hos Welser Profile är en opolitisk och ideell förening. Den erbjuder alla medarbetare inom Welser Profile-koncernen sport- och kulturaktiviteter. SKG för människor samman och är ytterligare ett tecken på partnerskaplig samverkan med medarbetare, men även med kunder och leverantörer.

22 avdelningar stöttar främst de anställda i en aktiva utformningen av sin fritid. På så sätt bidrar avdelningarna till att bevara medarbetarnas hälsa. Utöver det sprider detta gemensamt Welser-identiteten inåt och utåt. De cirka 950 medlemmarna genomför ca 250 evenemang om året, där över 3 000 deltagare (bland dessa även många barn) tillbringar sin tid tillsammans.