Hållbarhet

Vi tänker i generationer

En ansvarsfull hantering av resurserna och den regionala förankringen är mycket betydelsefullt för oss. Vår koncern strävar efter energimedvetna och resurseffektiva inköp, ageranden och tankesätt – alltid med hänsyn till de högt ställda kvalitetskraven på våra produkter och tjänster.

Vårt managementsystem bidrar på ett hållbart sätt till en löpande vidareutveckling av vår miljö- och energibalans.

Ansvar

Mervärde:

  • Egna miljö- och energiteam som under hela rullformnings- och efterbearbetningsprocessen ska hålla belastningarna nere så lågt som möjligt.
  • Föredömliga återvinningskretslopp
  • Effektiv användning av energianvändning samt användande och utveckling av alternativa energier
  • ISO 14001 certifierad och i managementsystemet förankrad miljöpolicy
  • Vinnare av energieffektivitetspriset Helios