Datasäkerhet

Datasäkerhetspolicy

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på vår webbsida är Welser Profile Austria GmbH, Prochenberg 24a, 3341 Ybbsitz, Österrike. Uppgifter om Welser Profile Austria GmbH finns i Utgivare.
Kontaktpersonen för datasäkerheten är Markus Kepp: datenschutz@welser.com

Datasäkerhet

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Vi bearbetar dina personuppgifter enligt bestämmelserna i datasäkerhetslagen samt enligt denna datasäkerhetspolicyn.
Om personuppgifter begärs på våra sidor (till exempel namn, adress eller e-postadress) är detta frivilliga uppgifter. 

Underentreprenörer, mottagare

Vi bearbetar dina personuppgifter med hjälp av underentreprenörer som hjälper oss med framtagning av tjänsterna (t.ex. webb-host, e-post-nyhetsbrev-utskick).
Dessa underentreprenörer är förpliktade att strikt skydda dina personuppgifter och får inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänsten. 

Kontaktformulär

När kontaktformuläret har skickats sker en bearbetning av den datasäkerhetsansvarige av de personuppgifterna som du har lämnat, detta för att kunna hantera din förfrågan baserad på medgivandet som du lämnade när du skickade iväg formuläret.
Du har rätten att när som helst skriftligen återkalla detta medgivande utan att det lagliga stödet för den bearbetningen som har utförts fram till återkallandet berörs av det. 

Ansökningsblankett

När ansökningsblanketten har skickats sker en bearbetning av de personuppgifterna som du har lämnat av den datasäkerhetsansvarige för att kunna hantera din förfrågan baserad på medgivandet som du lämnade när du skickade iväg formuläret.
Du har rätten att när som helst skriftligen återkalla detta medgivande utan att det lagliga stödet för den bearbetningen som har utförts fram till återkallandet berörs av det.

Visselblåsarsystem:

Visselblåsarsystemet är en mjukvarulösning som tillhandahålls av fobi solutions GmbH. Under följande länk hittar du motsvarande förklaring om eget engagemang.

 

Kundportal https://customer.welser.com

Ändamål

Kundportalen Welser Profile gör det möjligt för våra kunder, användarna av kundportalen, att hämta beställningar, biljetter och profiler i en och samma portal. Det går även bra att komma i kontakt med ansvarig kontaktperson på Welser Profile via biljettfunktionen i kundportalen. Dessutom kan våra kunder eller kontaktpersonerna hos våra kunder meddelas om vissa ändringar via e-post.

Detaljer om avtalsförhållandet mellan oss och våra kunder för användningen av kundportalen finns i användarvillkoren.

Ett användarkonto skapas via Microsoft efter att kontot har skapats av Welser Profile. Inloggning är baserad på multifaktorautentisering med Microsoft Single Sign-On med en icke-personlig e-postadress. 

Kategorier av registrerade och personuppgifter

För dessa ändamål behandlar vi följande personuppgifter från våra kunders kontaktpersoner vid registreringen och i kundportalen.

För- och efternamn, arbetsgivare eller intresseföretag, e-postadress, kundnummer, partnernummer. 

Rättslig grund

Databehandlingen av personuppgifterna för våra kunders kontaktpersoner sker på grundval av vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6.1 f GDPR. 

Tillhandahållande av personuppgifter av våra kunders kontaktpersoner krävs för att upprätta vårt avtalsförhållande i enlighet med användarvillkoren och därmed för att använda kundportalen. Om ni inte förser oss med dessa uppgifter eller inte tillhandahåller dem i erforderlig utsträckning, kommer vi inte att kunna utföra den nödvändiga registreringen. 

Lagring/radering

Welser Profile kommer att radera eller anonymisera ditt användarkonto och tillhörande biljetter och beställningar i kundportalen om du inte loggar in på kundportalen under en period av två år. Du har också möjlighet att få ditt användarkonto raderat genom att skicka ett e-postmeddelande till datenschutz@welser.com Vi kommer att radera ditt användarkonto och tillhörande personuppgifter inom 14 dagar efter att vi mottagit ditt e-postmeddelande.

Mottagare

Inom ramen för kundportalen sker ingen dataöverföring till tredje part.

 

Cookies

Denna webbsida använder cookies Det gör vår webbsida mer användarvänlig och mer effektiv. 

Ändring av cookie-inställningarna

Hur din webbläsare hanterar cookies, vilka cookies som godkänns eller avvisas kan du som användare bestämma via inställningarna på din webbläsare. Var dessa inställningar finns beror på respektive webbläsare. Detaljerad information om dessa kan öppnas via hjälpfunktionen på respektive webbläsare.
När användningen av cookies begränsas är det möjligt att inte alla funktioner på vår webbsida kan användas helt.

Cookies på vår webbsida

Cookies är små textfiler som med webbläsarens hjälp lagras på din dator. De gör ingen skada. Dessa datapaket styr visningen och manövreringen på vår sida men används även för att skaffa användbar information om hur vår webbsida används. Vissa cookies sparas bara tillfälligt och raderas när webbläsaren stängs. Andra cookies (sk. ”persistenta cookies“) sparas över en längre tid eller permanent resp. till slutet av deras löptid eller tills de manuellt raderas från din webbläsares cache-minne.

När du besöker vår webbsida lagras bara cookies som måste finnas för att köra webbsidan. I övrigt bearbetar vi uppgifter från lagda cookies först när du har medgivit det.

Beroende på användningsändamålet och funktionen delas cookies in i följande kategorier:

 • Tekniskt nödvändiga cookies, som säkerställer denna webbsidans tekniska drift och dess grundläggande funktioner.
 • Analys-cookies, för att förstå hur besökare interagerar med vår webbsida. Denna information anonymiseras och analyseras. Det ger oss värdefulla kunskaper för att kunna optimera både vår webbsida och våra produkter och tjänster.
 • Marketing-cookies, för att kunna skicka reklamaktiviteter riktade till besökare på vår webbsida.  

Användning av tekniskt nödvändiga cookies stöder sig på ett berättigad intresse i den tekniskt felfria driften samt ett friktionsfritt fungerande av vår webbsida enligt Art. 6.1 lit. f GDPR. Användning av statistik-cookies kräver ditt medgivande enligt Art. 6.1 lit. a GDPR. Alla respektive inställningar ska utföras på Privacy & Cookies Policy på denna webbsida och kan när som helst ändras eller återkallas.

På vår webbsida använder vi följande cookies: 

Tekniskt nödvändiga cookies: 

Funktionsnödvändiga cookies som gör webbsidan användbar genom att möjliggöra webbsidans grundfunktioner. Utan dessa cookies kan webbsidan inte fungera ordentligt.

_cmpcpc und _cmpcvc

 • Lagringstid: 6 månader
 • Ändamål: Sparar informationen för medgivandets ändamål.
 • Leverantör: Consentmanager.net

nc_euconsent_backup

 • Lagringstid: 6 månader
 • Ändamål: Consent String av IAB CMP Frameworks. Innehåller informationen om resp. hur bearbetningen av uppgifterna godkändes.
 • Leverantör: Consentmanager.net

eZSESSID

 • Lagringstid: session
 • Ändamål: bevarar besökarens sessionsstatus över alla sidöppningar.
 • Leverantör: Reichl und Partner

Analys cookies: 

Genom dessa statistik-cookies kan webbsidans leverantörer förstå hur användarna interagerar med sidan. Denna information samlas in anonymt.

_ga

 • Lagringstid:  2 år
 • Ändamål: Registrerar en entydig ID som används för att skapa statistiska uppgifter om hur användaren nyttjar webbsidan.
 • Leverantör: Google Tag Manager, Google

_gat 

 • Lagringstid: 1 minut
 • Ändamål: Används av Google Analytics för att ringa in efterfrågan.
 • Leverantör: Google Tag Manager, Google

_gid 

 • Lagringstid: 1 dag
 • Ändamål: Registrerar en entydig ID som används för att skapa statistiska uppgifter om hur användaren nyttjar webbsidan.
 • Leverantör: Google Tag Manager, Google

_dc_gtm_UA-# 

 • Lagringstid: session
 • Ändamål: Används av Google Tag Manager, för att styra laddningen av en Google Analytics-Tag.
 • Leverantör: Google Tag Manager, Google

_gcl_au 

 • Lagringstid: 2 år
 • Ändamål: Används för att skilja användaren från användarens agerande.
 • Leverantör  Google, Google Analytics

Externa cookies

Google Maps

 • Lagringstid: 6 månader
 • Ändamål: Används för att låsa upp Google Maps-innehåll.
 • Leverantör: Google

Marknadsföringscookies

Användning av Hubspot

Vi använder HubSpot för att skapa vår webbplats, vilket är en programvara från HubSpot Inc., 25 First Street, 2nd FloorCambridge, MA 02141, USA. Som en del av användningen av denna programvara drivs så kallad inkommande marknadsföring. Programvaran hjälper oss bland annat att optimera vår marknadsföringsstrategi genom statistiska analyser och utvärdering av loggat användarbeteende. HubSpot använder cookies för detta ändamål. Mer information om typer av data, den rättsliga grunden för behandlingen, ändamålen och lagringsperioden finns i cookie-inställningarna här cookie-inställningar.

Mer information om HubSpot finns i HubSpot Inc:s användarvillkor och sekretesspolicy på http://www.hubspot.com/terms-of-service och under http://www.hubspot.com/privacy-policy

När du använder HubSpot kommer dina personuppgifter att överföras till HubSpot, varför dataöverföring till USA inte kan uteslutas. För USA finns det inget beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen, varför denna dataöverföring är förknippad med olika risker. Således är dina uppgifter föremål för åtkomst av amerikanska myndigheter för kontroll- och övervakningsändamål, mot vilka inga effektiva rättsmedel finns tillgängliga. De har standardavtalsklausuler för att säkerställa en adekvat nivå av dataskydd, vilka har utfärdats av Europeiska kommissionen för överföring av personuppgifter till tredjeländer ingåtts med HubSpot. Du kan få detta genom att kontakta oss på datenschutz@welser.com.

 

Server Log File

Denna webbsida behandlar följande personuppgifter i en serverloggfil i syfte att övervaka den tekniska funktionen och för att öka webbserverns driftsäkerhet baserat på den ansvariges dominerande och berättigade intresse (tekniska säkerhetsåtgärder): 

 • Öppnat innehåll
 • Klockslag för serverbegäran
 • Webbläsartyp/webbläsarversion
 • Använt operativsystem
 • Referrer URL
 • IP-adress

Dessa personuppgifter sparas endast tillfälligt under högst 24 timmar. Därefter anonymiseras IP-adressen och värdnamnet. 

Google Analytics

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst av Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (”Google“) baserad på det dominerande och berättigade intresset (analys av webbsidans användning). Vi har för detta ändamål slutit ett entreprenörsavtal med Google om uppgiftsbehandling.
När vår webbsida öppnas skapas en koppling via en programvara till servrarna hos Google och uppgifterna överförs till servrar som delvis ligger i USA. Google Analytics använder även cookies för att lagra information om webbsidans användare och för att analysera besökarens användning av webbsidan.
Denna webbsida nyttjar funktionen "IP-Anonymisering". Det betyder att Google kommer att förkorta din IP-adress inom EU eller andra medlemsländer inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet och på så vis göra den adressen anonym. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där.
Enligt uppgifter från Google kommer Google att använda uppgifter för att sammanställa rapporter om webbaktiviteterna och för att utföra ytterligare tjänster kopplade till webbsides- och internetanvändningen.
Google kan även överföra denna information till tredje part om det föreskrivs enligt lag eller om tredje part behandlar uppgifterna på uppdrag av Google.
Detaljerad information om behandling av användaruppgifter hos Google Analytics finns i datasäkerhetspolicyn hos Google resp. hos Google Analytics

Avaktivera Google Analytics

Du kan förhindra registrering av användaruppgifter på vår webbsida generellt genom att ställa in ”Do Not Track“ i din webbläsare. Vår webbsida tar hänsyn till ”Do Not Track“-signalen som din webbläsare sedan skickar till alla webbsidor.
Du kan generellt förhindra registrering av dina användaruppgifter genom Google Analytics på alla webbsidor genom att ladda ned och installera en webbläsar-plugin som finns under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv
Du kan styra registreringen av dina användaruppgifter hos Google Analytics endast på denna webbsida i datasäkerhetsinställningarna nere till vänster.

Dina rättigheter

Du har rätt till information, rättelse, borttagning och begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Du har rätt att återkalla eventuellt lämnade medgivanden för behandlingen av dina personuppgifter. Rätten att behandla dina personuppgifter fram till återkallandet berörs inte av återkallelsen.

Du har rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter för direktreklamändamål. När du motsätter dig sparas dina personuppgifter inte längre för direktreklamändamål.

Skicka in dina önskemål beträffande information, rättelse, borttagning, begränsning av behandlingen skriftligen till Welser Profile Austria GmbH, Prochenberg 24a, 3341 Ybbsitz, Österrike eller via e-post till datenschutz@welser.com.

Du har även rätt att lämna in klagomål till den ansvariga övervakningsmyndigheten.