Världens första solkraftverk för järnvägen med Welser Profile
Feuerverzinkte Stahlprofile als Unterkonstruktion in der Umwelttechnik-Branche

Första solkraftverket för järnvägen

… bygger på förzinkade stålprofiler från Welser

ÖBB, det statliga österrikiska järnvägsbolaget, har i Wilfleinsdorf (Disktrikt Bruck an der Leitha) tagit det första solkraftverket för järnvägen i världen i drift. Solcellsmodulerna omvandlar solenergi till bränsle för tåg och matar denna via kontaktledningen i den s k Ostbahn (östra järnvägssträckan). Welser Profile levererar beståndsdelarna för underkonstruktionen.

Till pilotprojektet kommer 7.000 m2 solpaneler att installeras som årligen producerar ungefär 1.100 megawattimmar el. Denna mängd motsvarar behovet av 200 tåg och en sträcka mellan Wien och Salzburg och sparar in uppskattningsvis 400 ton CO2.

Förzinkade stålprofiler från Welser används vid underkonstruktioner som sido- och tvärbalkar samt för montering av solcellsmodulerna.
© ÖBB Zenger: Förzinkade stålprofiler från Welser används vid underkonstruktioner som sido- och tvärbalkar samt för montering av solcellsmodulerna.

 

Welsers profiler kommer att användas för underkonstruktioner som sido- och tvärbalkar samt för montering av solcellsmodulerna. Bästmöjliga korrosionsbeständighet och hög belastningsförmåga för tunga vikter p g a storm och snö är en förutsättning för denna användning. Därför fokuserades det särskilt på materialvalet respektive korrosiosskyddet i form av tjockare zinkbeläggning. Även bandkanterna förzinkas.

ÖBB, det statliga österrikiska järnvägsbolaget, har enligt egna uppgifter som första järnvägsbolag klarat av att ta en sådan anläggning i drift. Denna innovativa utveckling berör växelriktaren som kopplar ihop solpaneler och kontaktledning. Där produceras elen för järnvägen som används som bränsle på ett sätt som tidigare ej var möjligt. Energivinningen är så effektiv, då solcellanläggningen befinner sig direkt vid Ostbahn och det krävs praktiskt taget ingen transport. Av denna anledning kom projektet på 3:e plats i EPCON Award 2015 och är ett av Österrikes mest innovativa energiprojekt.

Anläggningen registrerar även väderdata, övervakar och utvärderar denna information. På så sätt kan man följa prestationerna under olika väderförhållanden. Resultaten kommer att flyta in i upp till 20 ytterligare projekt i hela Österrike.

Highlights

Welser Profile möjliggör steg i luften

Rahmenprofile und Fußbögen bei Sportgeräten

Endast att flyga ger en skönare känsla – sto ...

Europas största kraftverk...

... försörjer 70.000 hushåll med el, Welser Profile bildar ...

Profiler av stål – för de högsta kraven och belastningarna

Så lätt som möjligt och så stabilt som nödvändigt ...