Företagsinformation - Kontakt - Welser Profile
Welser Profile spricht Ihre Sprache

Redaktion

Företagsgruppen Welser Profile

Welser Profile Austria GmbH
Prochenberg 24
3341 Ybbsitz, Österreich

Tel.: +43 7443 800-0
Fax: +43 7443 800-4111

at@welser.com
www.welser.com

Registreringsnummer i bolagsregistret: FN 189291 w
Behörig domstol för bolagsregistret: Landesgericht St. Pölten
Vidare information enl. ECG: firmen.wko.at

UID-Nummern: ATU48017809

 

För att få en bättre läsbarhet i texten har endast manlig eller kvinnlig form använts vid personrelaterade texter. Detta är dock ej att uppfatta som diskriminering av det andra könet. Både kvinnor och män skall känna sig likvärdigt tilltalade.

Vi tackar för er förståelse!

Ansvarsfriskrivning

Welser Profile Austria GmbH övertar inget ansvar för informationen som ges på denna webbsida - uttryckligt eller konkludent - för allmän prestanda, lämplighet för ett visst syfte eller överensstämmelse med gällande lagstiftning, varvid denna lista inte är komplett.

Welser Profile Austria GmbH övertar inget ansvar för alla slags skador som kan härledas till användningen av denna webbsida, oavsett – varvid denna lista inte är komplett – om det rör sig om konkreta, indirekta, tillfälliga eller följdskador, ej heller i sådana fall när Welser Profile Austria GmbH har upplysts om risken för sådana skador.

Ansvarsfriskrivning och användningsvillkor vid användning av profilkonfiguratorn

Welser Profile Austria GmbH ger ingen garanti, varken uttrycklig eller underförstådd, för konfiguratorns prestanda, inklusive eventuella garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller laglig efterlevnad, varvid denna uppräkning inte är komplett. Rätten till ändringar är uttryckligen förbehållen.

Welser Profile Austria GmbH övertar inget ansvar för några skador som orsakas av användning av konfiguratorn, oavsett om dessa är konkreta, indirekta, tillfälliga eller följdskador, varvid denna uppräkning inte är komplett. Detta gäller även om Welser Profile Austria GmbH informerats om möjligheten för dessa skador.

Inget köpavtal mellan dig och Welser Profile Austria GmbH skapas genom användning av konfiguratorn. Alla bilder på denna sida är endast för generell illustration av visade produkter. De behöver inte motsvara verkligheten, beroende på lägre upplösning på Internet etc. Önskade funktioner för produkten ska i enskilda fall avtalas vid köpet.

Användaren får inte bryta mot immateriella eller upphovsrättigheter vid användning av konfiguratorn.