Spaltprofilering, spaltbockning och föränderliga tvärsnitt
Stahlprofile trennen, verbinden, biegen, lochen und endenbearbeiten

Spaltprofilering, spaltbockning och förändringsbara tvärsnitt

Bandtjockleksoptimering – „the next level“

Flexibilitet blir allt mer viktig när det gäller tvärsnitt, belastningsanpassning eller kombinationsmöjligheter. Spaltprofilering, spaltbockning samt tillverkning av profiler med ändringsbara tvärsnitt ger ytterligare utrymme för ideer och problemlösningar med profiler.

Rahmenprofile für Betonschalungen
Rahmenprofile für Betonschalungen

Spaltprofilering och spaltbockning är en vidareutveckling av Welser Profilers bandtjockleksoptimering. Med hjälp av det nya förfarandet delas stålbandet på tjockleken vid valsningen och sprickfria utvik skapas. Spaltprofileringen ger delningar i bandkanten, spaltbockning står för kontinuerliga utvik från bandets mitt.

Vi kan inte bara variera profilerna i tjocklek, utan även anpassa tvärsnitten på bredden, djupet och höjden. Då talar man om profiler med ändringsbart tvärsnitt.  

Era fördelar med de nya tillverkningsmöjlgheterna:

  • Det formade materialet blir hårdare, förslitningsstarkare och får en glatt yta: Därmed kan man spara in på extra arbetssteg.
  • Extremt vridningsstyft med snävaste toleranser
  • Det öppnar upp nya sammanfogningsmöjligheter med ytterligare profiler (tex  punktsvetsning på den fristående flänsen, inbuktningar som uppstår kan användas för tex limmaterial), och kan därmed tydligt reducera den tillkommande processkedjan.
  • Utrymme för funktionella utvecklingar skapas, tex. genom att inbringa slutna profilkammare (även kallade hålrumsprofiler), som kan användas som byggutrymme i bärprofiler.

Highlights

Profiler av stål – för de högsta kraven och belastningarna

Så lätt som möjligt och så stabilt som nödvändigt ...

Europas största kraftverk...

... försörjer 70.000 hushåll med el, Welser Profile bildar ...

Vingårdsstolpe från Welser

Weinbergpfähle aus feuerverzinktem Stahl

Welsers kunder är vanligtvis inte slutanvändarna, utan de bearbetar ...