Rullformning – så funkar det! | AB Welser Profiler
Stahlprofile trennen, verbinden, biegen, lochen und endenbearbeiten

Vad är rullformning?

Från plåt till skräddarsydd produkt i 60 omformningssteg

Rullformning, även känt som kallformning, är en tillverkningsmetod där plåt successivt viks i en serie av valspar tills dess att det önskade profiltvärsnittet är färdigt. Med rullforming kan precisa toleranser, komplexa tvärsnitt och hög repeternogrannhet säkerställas. För att integrera ytterligare funktioner kan hål och former stansas in i profilen. Även förstärkningsspår, text eller logotyper kan valsas in i profilen. Kombinationen, av den höga produktionshastigheten i rullformningsprocessen och funktionaliteten hos skräddarsydda stålprofiler, gör rullformning till en ekonomiskt mycket fördelaktig produktionsmetod.

Man talar om öppna profiler utan svetssöm eller slutna profiler med svetssöm. I allmänt tal kan även rullformade profiler kallas för kallformade skenor, balkar, rör eller stolpar.

 

Fördelar med rullformning

 • Skräddarsydda profiler möjliggör nya funktioner och kan undanröja behov av extra tempon i den kommande tillverkningsprocessen
 • I jämförelse med kantbockning kan komplexare tvärsnitt tillverkas och snävare toleranser säkerställas
 • Stålplåt kan användas, vilket är billigare, styvare och slitstarkare än t.ex. extruderad aluminium
 • I motsats till extruderade aluminiumprofiler, stansas hål in-line i rullformningsprocessen och inte i ett extra tempo. Detta möjliggör sänkta kostnader och högre produktionskapaciteter
 • Materialsparande och ekonomiskt eftersom inget material skärs bort (förutom hålbilder)
 • Flexibelt materialval (så länge det är metallplåt på rulle)
 • Högre precision och tightare toleranser än med kantbockning, även när tjockare plåtar formas (vi kan rullforma upp till 8,2 mm)

Tack vare tillämpningsanpassade tvärsnitt, integrerade funktioner som hål och präglingar, högt materialutnyttjande, minimalt materialspill och höga produktionshastigheter är rullformning en mycket ekonomiskt fördelaktig produktionsmetod.

Rullformning är även en skonsam materialomformningsmetod vilket betyder att höghållfasta stål kan omformas med lägre risk för sprickbildning. Lägre risk för sprickbildning öppnar i sin tur möjligheter till snävare radier.

Tillämpningsexempel

 • Skräddarsydda stålprofiler för fönster, dörrar och fasader
 • Stålskenor med extremt höga toleranskrav för linjärstyrning
 • Specialutformade stålbalkar och stommar i tjock plåt för byggbranschen och jordbruksindustrin
 • Rör och specialrör med inskränkta tolaranser gällande rakhet och vridning för höj- och sänkbara skrivbord
 • Kallformade specialskenor och skräddarsydda balkar med stansade hål till fordonsindustrin

 

Rullformning i detalj

Hochleistungsprofilieranlagen fertigen Stahlprofile für alle Branchen

Råmaterialet vid rullformning är plåt eller metallband på rulle/coil. Plåten hasplas av rullen och leds in i rullformningsanläggningen. Innan bandet börjar vikas/valsas kan stansade hål, kragning, gängade hål, präglingar eller till och med muttrar integreras i plåten. I följande steg, men i samma lina, börjar själva rullformningen av plåten. Plåten omformas succesivt steg för steg i en serie av valspar tills dess att det önskade tvärsnittet är klart. Hos Welser används upp till 60 valspar för att säkerställa att komplexa profiltvärsnitt kan framställar med rätt kvalitet.

Vid tillverkning av slutna profiler svetsas bandkaneterna samman i slutet av omformningsserien. Hos Welser svetsar vi våra profiler med både högfrekvens-induktionssvetsning samt lasersvetsning. Efter svetsning går profilen genom ett par riktvalspar för att säkerställa rakheten.

I ett sista skede kapas profilen genom endera stansning eller sågning. Kapningen sker ”flygande”, vilket betyder att sågen eller stansen följer profilen i valsriktningen.

Welser i Sverige

Welser Profile GmbH insåg tidigt potentialen på den nordiska marknaden och etablerade redan 1978 AB Welser Profiler. Nu har vi sedan mer än 40 år levererat över tusen individuella profiltvärsnitt och skräddarsydda rullformningslösningar till Sverige och de andra nordiska länderna. 

Designa dina egna rullprofilerade tvärsnitt

Welser Profiler har utvecklat ett online-program med vilket man snabbt och utan kostnad kan designa och utvärdera potentiella profiler. Med vår intuitiva webbeditor kan du konfigurera dina individuella profiler på egen hand. Den färdiga profilen ritas skalenligt och live i webbläsaren – helt utan CAD-kunskaper eller installation av extra mjukvara!

 

 

Kort sammanfattning av Welsers rullformningskapacitet idag

 • Rullformning av stål, rostfritt stål samt andra metaller
 • Över 90 rullformningslinjer med upp till 60 omformningssteg
 • Över 2.500 medarbetare
 • Godstjocklek 0,3 – 8,2 mm och en plåtbredd upp till 1.000 mm
 • Profillängd upp till 27 meter
 • Innovativa profillösningar som t.ex. riktad tjockleksreduktion och spaltprofilering