Digital simulation hjälper till att optimera profileringsstegen
Besondere Serviceleistungen bei der Verarbeitung userer Stahlprodukte

Utslagsgivande simulering

Identifiera problem, innan de uppstår

Grunden för en perfekt produktionsförberedning lägger Welser Profile genom intensiv planering och projektering. Simuleringen spelar en viktig roll här, när det handlar om profilutveckling (från material & tvärsnitt) och systemdesign.

Den digitala simuleringen visar teoretiskt beteende hos materialet under formningen och sammanfogningen. Således ger det värdefull information för optimering av verktyg, utrustning, material godstjocklekar eller geometrin på tvärsnittet. Allt detta ger i slutändan en problemlös produktion.

Highlights

Europas största kraftverk...

... försörjer 70.000 hushåll med el, Welser Profile bildar ...

Vingårdsstolpe från Welser

Weinbergpfähle aus feuerverzinktem Stahl

Welsers kunder är vanligtvis inte slutanvändarna, utan de bearbetar ...

Kvalitet från A till Ö

En annan formulering: Från förmaterial till slutprodukt, från profilering ...