Effektiv logistik - från materialanskaffning till produktutleverering
Besondere Serviceleistungen bei der Verarbeitung userer Stahlprodukte

Effektiv logistik

Genomtänkt struktur och optimerade vägar

Från inköp till leverans – hela logistiksystemet från Welser Profile är effektivt uträknat. Våra produktionsenheter ligger i omedelbar närhet till våra leverantörer med tåganslutning samt bra vägförbindelser. Även logistiken inom företaget är planerad in i minsta detalj och framtidsorienterad.

 På detta sätt kan våra kunder garanteras en optimal försörjning:

 

  • Eget logistikcentrum i Horn/Schweiz som nav för omlastning av färdiga profiler och profilsystem
  • Förmaterialleveranser och skrottransporter per järnväg
  • Optimal intern transport av verktyg till produktionslinjerna
  • Lagring av alla kundindividuella verktyg för att säkra framtida produktioner
  • Reduktion av ställtider genom växlingsbara plattor
  • Snabba profiltillverkningslinjer och egen finalisering
  • Mellanlagring för olika kombinationer av processteg
  • Kundlager
  • Samarbete med utvalda transportföretag för en professionell hantering av sjötransporter

Highlights

Kvalitet från A till Ö

En annan formulering: Från förmaterial till slutprodukt, från profilering ...

Welser Profile möjliggör steg i luften

Rahmenprofile und Fußbögen bei Sportgeräten

Endast att flyga ger en skönare känsla – sto ...

Containerkomplex med profiler från Welser

I Berlin kommer man att bygga containrar och ställa ...