Tillförlitlig korrosionsbeständighet hos Welsers stålprofiler
Ob Stahlprofile, Aluprofile oder sonstige Metallprofile - Welser hat die Lösung

Tillförlitlig korrosionsbeständighet

Tålig och pålitlig

Korrosion till följd av instabila förhållanden mellan metalliska material och omgivningen som vatten, luft eller andra ämnen kan inte förhindras. Risken kan dock minskas betydligt.

Åtgärder hos Welser Profile för att reducera risken:

  • Anpassade ytvillkor (torra / anoljade)
  • Rätt förpackning (tex med korrosionsskyddsfolie)
  • Noggrann transport och optimal lagring (fuktskydd, inga snabba klimatförändringar etc)

 

Highlights

Europas största kraftverk...

... försörjer 70.000 hushåll med el, Welser Profile bildar ...

Profiler av stål – för de högsta kraven och belastningarna

Så lätt som möjligt och så stabilt som nödvändigt ...

Welser Profile möjliggör steg i luften

Rahmenprofile und Fußbögen bei Sportgeräten

Endast att flyga ger en skönare känsla – sto ...