FAQ - Infocenter - Welser Profile
Welser Profile spricht Ihre Sprache

FAQ

Individuella frågor

Några vanliga förekommande frågor som vi kan besvara på förväg.

1. Vilka materialkvalitér bearbetar Welser Profiler?

I våra verk inom företagsgruppen Welser Profile bearbetar vi kallband, vamband, krom- resp. Krom-nickel–stål, elektrolytiskt förzinkat bandstål, sendzimierförzinkat bandstål, lackerat bandstål, aluminium resp. lackerat aluminium samt även specialmaterial (t ex. koppar, mässing, titan och höghållfast stål).

2. Vilken är minsta beställningsmängden?

I normala fall producerar vi från 5000 m per profilutförande. Mängden är dock avhängig flera olika faktorer, som t ex. om tvärsnittet är öppet eller slutet. Vår projektledning ser över varje individuellt fall och stämmer av med uppdragsgivaren.

3. Vilka godstjocklekar producerar vi?

Vi bearbetar bandmaterial från 0,3 – 8,2 mm.

4. Är Welser Profile certifierat?

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • OHSAS 18001
 • ISO 50001
 • IATF 16949

5. Finns det hos Welser Profile färdiga produkter (t ex profiler), som ligger på lager resp. en  produktkatalog med fasta priser?

Nej – vi producerar helt efter kunduppdrag och kundindividuellt. På grund av detta har vi ingen produktkatalog, men våra möjligheter är näst intill obegränsade. Tills nu har vi producerat över 22.500 olika specialprofiltvärsnitt.

6. Vad menas med kallrullformning?

Profilens tvärsnittsform uppnås genom kontinuerlig produktion i rumstemperatur, dvs i "kallt tillstånd". Förmaterialets tvärsnittsyta (godstjocklek) bibehålls. Vår tillverkningsmetod, dvs rullformning, kännetäcknas av flera drivna rullar som är ordnade efter varann och som formar det platta metallbandet kontinuerligt till färdig profil. Några av våra rullformningslinjer är upp till 100 meter långa. 

7. Vilka bearbetningsmöjligheter utöver rullformning kan Welser erbjuda?

Finaliseringsgraden fastläggs hos Welser efter kundens önskemål.

 • Olika sammanfogningsmöjligheter (nit- samt tryckfogteknik, svets- och limteknik)
 • Sträckbockning, rullbockning, dornbockning samt bockning från profillinjen
 • För- samt efterstansning men även stansning i profillinjen.
 • Borrning, flytborrning, gängskärning.
 • Kapning och ändbearbetning (konventionell kapning i profillinjen, sågkapning med en varm- resp. kallsåg, stansning och spillfri skärning, fräsning, 3D-gerkapning, hydraulik med diverse kapininrättningar, borstinrättningar till eftergradning,...)
 • Modernaste laserteknologi (laserkapning, lasersvetsning)

... och mycket mer.