Våra värden - Företaget - Welser Profile
Hersteller von kaltgewalzten Sonderprofilen und Sonderprofilrohren sowie Baugruppen aus Stahl, Edelstahl und Nichteisen-Metallen

Våra värden

Mer än bara en företagsfilosofi

Vi ser det som vår plikt mot kunder, medarbetare, leverantörer, samhället och miljön. Fastlagt i vår ledbild är att alla i företaget ska följa detta varje dag.

Vårt samhällsansvar är en del i vår företagsstrategi och gäller företagsledningen i den dagliga verksamheten.

För att uppfylla detta ansvar, har vi en skyldighet som ekonomiskt företag att växa och säkra en hållbar framgång. Företagsfilosofins ledbild gäller alla medarbetare och de anställda informeras regelbundet om innehållet och åtgärder.

 

Företagsgruppen Welser Profile - vår VISION

“Vi är över hela världen er partner för innovation med profil – vi ger livet profil.“

Namnet Welser står för innovation inom många livsområden – vi ger livet profil! Vår framgångsrika väg är tydligt utstakad i dag och i framtiden: specialiserad på individuella produktlösningar genom expansion av tillverknings- och tjänsteutbud. Vi når vårt mål att vara världsledande inom vårt segment och formar framtiden.

Företagsgruppen Welser Profile – vår  MISSION

“Vi överträffar förväntningarna på marknaden med innovativa och skräddarsydda lösningar.“

Innovativa och högspecialiserade profiler och profilsystem i stål och icke-järnmetaller är vår produkt och högsta nivå av professionalism vårt kännetecken. Vi överträffar kundernas förväntningar med produkter och tjänster som är individuellt anpassade till deras behov. Dessa lösningar är ett resultat av samarbete med våra kunder, medarbetare och partners.
Kvalitéten på våra produkter och tjänster, samt att tillfredsställa våra externa- och interna kunder är vårt viktigaste affärsmål. I en högteknologisk tidsålder förblir människan i fokus inom företagets alla processer.