CSR - Företaget - Welser Profile
Hersteller von kaltgewalzten Sonderprofilen und Sonderprofilrohren sowie Baugruppen aus Stahl, Edelstahl und Nichteisen-Metallen

Helhets CSR

Corporate Social Responsibility inom företagsgruppen Welser Profile

När det gäller Corporate Social Responsibility defineras Welser Profile med ansvarsfullt  agerande utöver den egentliga affärsverksamheten. Vi tar även hänsyn till ekologiska relevanta aspekt utöver att underhålla relationer med anställda och utbyten med berörd aktörer och intressegrupper.

Vi är medvetna att våra medarbetare inte bara strävar efter matriellt välstånd och säkerhet, utan även efter social kontakt och självförverkligande. Därför erbjuder vi våra kollegor en balans som passar deras intressen – genom sport- och kulturföreningen Welser Profile (SKG) som skapats själv och nu består av 20 olika sektioner.

Vi engagerar oss i våra medarbetare och deras familjer:

  • Familjedag för medarbetare och deras familjer
  • Internationell skid- och snowbordtävling inom företagsgruppen
  • Welser-Card, ett kooperationskort med prisförmåner i lokala affärer
  • Julklappspaket

Vi stöttar konst, kultur och sport i regionen och engagerar oss socialt:

  • Sponsring av kultur- och sporttillställningar, föreningar och organisationer med gemensamhetsnytta
  • Hjälp till människor i nöd och vid katastrofer
  • Under News hittar du informationer gällande aktuella hjälpaktioner