Welser_Profilierprozess_Spezialprofile

Proces profilowania

Szczegółowy opis kształtowania rolkowego

Profilowanie rolkowe lub kształtowanie rolkowe jest metodą, w której stal, stal nierdzewna lub metale nieżelazne o dużej wytrzymałości są obrabiane plastycznie w pokojowej temperaturze, tzn. w zimnym stanie, do szczególnie dokładnych przekrojów. Dzięki temu można zachować dużą dokładność powtarzalności również przy bardzo długich profilach.

Kształtowanie rolkowe określane jest również pojęciem profilowania rolkowego, walcowania na zimno lub profilowania walcowego. Ale sposób produkcji jest zawsze taki sam. Płaska blaszana taśma przesuwa się przez umieszczone modułowo za sobą pary rolek lub wałków. Każda para rolek odpowiedzialna jest za kolejny etap kształtowania, aż do momentu uzyskania żądanego specjalnego profilu, specjalnej rury lub nawet żądanego podzespołu.

Jak można wyobrazić sobie takie zestawy rolek? Przypominają one nieco stary magiel, ale są wykonane z utwardzanej stali narzędziowej. W firmie Welser sami produkujemy nasze narzędzia, również szczególnie skomplikowane narzędzia do tłoczenia, które mogą osiągać całkiem spore rozmiary. Dzięki temu nasze profile możemy reprodukować przy zachowaniu stale wysokiej jakości, a klienci mogą liczyć na krótkie czasy reakcji w przypadku szybkich zmian.

Przy produkcji dopasowanych do wymagań klientów profili można jeszcze na początku właściwego procesu kształtowania rolkowego automatycznie i precyzyjnie wykonywać w stalowej taśmie otwory z gwintem lub bez gwintu, wytłoczenia albo nawet nakrętki. Rolki nadają wstępnie obrobionej stalowej taśmie żądany przekrój. W zależności od poziomu złożoności produktu nierzadko stosuje się 60 i nawet więcej etapów kształtowania.

W przypadku zamkniętych przekrojów profili krawędzie taśmy są podczas kształtowania rolkowego spawane ze sobą metodą spawania wzdłużnego (przy użyciu laserowych lub wysokoczęstotliwościowych spawarek). To zintegrowanie do procesu produkcyjnego („inline”) sprawia, że produkcja spawanych przy użyciu lasera lub wysokiej częstotliwości rur profilowych lub specjalnych profili jest wyjątkowo atrakcyjna cenowo i ekonomiczna.

Metalom o niższej wytrzymałości kształt jest nadawany często przy pomocy techniki ekstruzji. Zaletą profilowania rolkowego jest możliwość nadawania materiałom lub stalom nierdzewnym o dużej wytrzymałości skomplikowanych przekrojów z zachowaniem bardzo wąskich zakresów tolerancji.

Technologia kształtowania rolkowego umożliwia nam dodatkowo ekonomiczne integrowanie kolejnych etapów uszlachetniania w trakcie profilowania lub po nim. Różnorodne końcowe prace obróbkowe, cięcie laserowe lub spawanie, różne metody gięcia profili oraz techniki łączenia aż po optymalne pakowanie profili czynią z nas wszechstronnego producenta profili dla dużych odbiorców.