Ochrona danych osobowych

Deklaracja dotycząca ochrony danych osobowych

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych na naszej stronie internetowej jest Welser Profile Austria GmbH, Prochenberg 24, 3341 Ybbsitz. Dane koncernu Welser Profile Austria GmbH można znaleźć w stopce.
Osobą do kontaktu w sprawach ochrony danych osobowych jest Markus Kepp: datenschutz@welser.com

Ochrona danych osobowych

Ochronę danych osobowych naszych klientów traktujemy bardzo poważnie. Dane osobowe naszych klientów przetwarzamy zgodnie z prawnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z niniejszą deklaracją dotyczącą ochrony danych osobowych.
Jeżeli na naszych stronach gromadzone są dane osobowe (np. nazwisko, adres lub adresy e-mail), odbywa się to, jeżeli jest to możliwe, na bazie dobrowolnej zgody. 

Podmiot przetwarzający dane osobowe, odbiorca

Przetwarzany dane osobowe klientów przy wsparciu podmiotów przetwarzających dane osobowe, którzy wspierają nas w udostępnianiu usług (np. administrowanie serwerami www, wysyłanie newsletterów na adres e-mail).
Te podmioty przetwarzające zobowiązane są do ścisłej ochrony danych osobowych klientów i nie wolno im używać danych osobowych klientów do innych celów niż dostarczanie naszych usług. 

Formularz kontaktowy

Po wysłaniu formularza kontaktowego przez klienta przetwarzanie wprowadzonych przez niego danych realizowane jest przez podmiot odpowiedzialny za ochronę danych osobowych w celu opracowania zapytania klienta w oparciu o jego zgodę udzieloną poprzez wysłanie formularza.
Klient ma prawo w każdym momencie wycofać swoją zgodę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, bez naruszenia legalności przetwarzania danych zrealizowanego na podstawie zgody do momentu jej wycofania. 

Formularz aplikacyjny

Po wysłaniu formularza aplikacyjnego przez klienta przetwarzanie wprowadzonych przez niego danych realizowane jest przez podmiot odpowiedzialny za ochronę danych osobowych w celu opracowania aplikacji klienta w oparciu o jego zgodę udzieloną poprzez wysłanie formularza.
Klient ma prawo w każdym momencie wycofać swoją zgodę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, bez naruszenia legalności przetwarzania danych zrealizowanego na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

 

Pliki cookie

Ta strona internetowa używa plików cookie. Dzięki temu nasza strona internetowa jest przyjaźniejsza dla użytkownika i wydajniejsza.

Zmiana ustawień dotyczących plików cookie

Użytkownik może w ustawieniach przeglądarki internetowej dokonywać ustawień dotyczących zarządzania przez przeglądarkę plikami cookie oraz zezwalania określonych rodzajów plików cookie lub ich odrzucania. Dokładne miejsce, w którym można zmieniać ustawienia, zależy od wybranej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat można wywołać przy użyciu funkcji pomocy wybranej przeglądarki.
W przypadku ograniczenia zakresu używania plików cookie wszystkie funkcje tej strony internetowej w pełnym zakresie mogą nie być dostępne.

Pliki cookie na naszej stronie internetowej

Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi, które przy pomocy przeglądarki zapisywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. Nie powodują one żadnych szkód. Te pakiety danych z jednej strony decydują o prezentacji i obsłudze strony, a z drugiej strony używa się ich do pozyskiwania pomocnych informacji na temat korzystania z tej strony internetowej. Niektóre pliki cookie zapisywane są tylko czasowo i są one usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki. Inne pliki cookie (tzw. „trwałe cookie”) przechowywane są przez dłuższy okres lub trwale, ew. do momentu daty upłynięcia ważności lub też do momentu ich ręcznego wykasowania z pamięci podręcznej przeglądarki u użytkownika.

Przy odwiedzaniu naszej strony internetowej ustawiane są wyłącznie te pliki cookie, które są koniecznie wymagane do pracy strony internetowej. W pozostałych przypadkach dane są przez nas przetwarzane poprzez wybranie plików cookie dopiero po uzyskaniu zgody od użytkownika.

W zależności od celu użycia i funkcji pliki cookie dzieli się na następujące kategorie:

 • Technicznie konieczne pliki cookie, które gwarantują techniczną eksploatację i podstawowe funkcje tej strony internetowej.
 • Analityczne pliki cookie do zrozumienia pracy użytkownika z tą stroną internetową. Te informacje gromadzone i analizowane są w anonimizowanej formie. Dzięki nim zdobywany cenne wskazówki, pozwalające na optymalizację strony internetowej, ale również naszych produktów i usług.
 • Marketingowe pliki cookie, służące do umieszczania na naszej stronie internetowej ukierunkowanych reklam dla użytkowników.  

Używanie technicznie koniecznych plików cookie opiera się na uprawnionym interesie dotyczącym technicznie sprawnej pracy oraz płynnej funkcjonalności naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Użycie statystycznych plików cookie wymaga uzyskania zgody od użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Związanych z tym ustawień dokonuje się w zakładce polityki dotyczącej prywatności i plików cookie tej strony internetowej (Privacy & Cookies Policy) i można je w każdym momencie zmienić lub wycofać.

Na naszej stronie internetowej używamy następujących plików cookie: 

Technicznie konieczne pliki cookie: 

Potrzebne do działania pliki cookie pomagają w poprawie poziomu używalności strony internetowej i umożliwiają one realizację jej podstawowych funkcji. Strona internetowa nie może prawidłowo działać bez tych plików.

_cmpcpc und _cmpcvc

 • Okres przechowywania: 6 miesięcy
 • Cel: Zapisuje informacje dotyczące celu zgody.
 • Operator: Consentmanager.net

nc_euconsent_backup

 • Okres przechowywania: 6 miesięcy
 • Cel: Consent String programu IAB CMP Framework. Zawiera informację, czy lub w jaki sposób zostało zaakceptowane przetwarzanie danych.
 • Operator: Consentmanager.net

eZSESSID

 • Okres przechowywania: Sesja
 • Cel: Utrzymuje status posiedzenia odwiedzającego stronę przez wszystkie wywołania strony.
 • Operator: Reichl und Partner

Analityczne pliki cookie: 

Dzięki statystycznym plikom cookie właściciele stron internetowych mogą zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony z nią współpracują. Przy czym informacje są gromadzone w anonimizowanej formie.

_ga

 • Okres przechowywania:  2 lata
 • Cel: Rejestruje jednoznaczny numer ID, który używany jest do generowania danych statystycznych dotyczących korzystania użytkownika ze strony internetowej.
 • Operator: Google Tag Manager, Google

_gat 

 • Okres przechowywania: 1 minuta
 • Cel: Używane jest przez Google Analytics do ograniczenia współczynnika żądania.
 • Operator: Google Tag Manager, Google

_gid 

 • Okres przechowywania: 1 dzień
 • Cel: Rejestruje jednoznaczny numer ID, który używany jest do generowania danych statystycznych dotyczących korzystania użytkownika ze strony internetowej.
 • Operator: Google Tag Manager, Google

_dc_gtm_UA-# 

 • Okres przechowywania: Sesja
 • Cel: Używane przez Google Tag Manager do sterowania ładowaniem tagiem Google Analytics-Tag.
 • Operator: Google Tag Manager, Google

_gcl_au 

 • Okres przechowywania: 2 lata
 • Cel: Służy do rozróżniania pomiędzy użytkownikiem i zachowaniem użytkownika.
 • Operator Google, Google Analytics

Zewnętrzne pliki cookie

Google Maps

 • Okres przechowywania: 6 miesięcy
 • Cel: Używane do odblokowywania treści Google Maps.
 • Operator: Google

 

Server Log File

Ta strona internetowa w celu kontrolowania funkcji technicznych i zwiększenia bezpieczeństwa pracy serwera sieciowego na podstawie przeważającego uprawnionego interesu podmiotu odpowiedzialnego (techniczne środki zabezpieczające) przetwarza następujące dane osobowe w pliku Server Log File: 

 • wywołana treść,
 • godzina wysłania zapytania serwera,
 • typ przeglądarki / wersja przeglądarki,
 • używany system operacyjny,
 • adres URL odsyłacza,
 • adres IP.

Te dane przechowywane są tylko czasowo przez okres maks. 24 godzin i są one powiązane z daną osobą. Po tym czasie adres IP i nazwa hosta są anonimizowane. 

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi do analizy sieciowej koncernu Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google”) na prawnej podstawie przeważającego uprawnionego interesu (analiza korzystania z sieci internetowej). W tym celu zawarliśmy z Google umowę dotyczącą przetwarzania danych.
Przy otwieraniu naszej strony internetowej przez oprogramowanie nawiązywane jest połączenie z serwerami Google i dane przesyłane są na częściowo znajdujące się w USA serwery Google. Google Analytics używa dodatkowo plików cookie do zapisywania informacji na temat użytkownika sieci internetowej oraz do analizowania korzystania ze strony internetowej przez jej użytkownika.
Ta strona internetowa używa funkcji „Anonimizacja IP”. Dzięki niej adres IP użytkownika jest wcześniej skracany i tym samym anonimizowany przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub na terenie innych krajów objętych umową o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyłany jest pełny adres IP i tam skracany.
Zgodnie z informacjami podanymi przez Google zgromadzone dane będą przez Google używane do oceny korzystania ze strony internetowej, zestawiania raportów na temat aktywności sieciowej oraz realizacji usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu.
Google będzie ewentualnie przekazywać te informacje do osób trzecich, jeżeli będzie to prawnie zalecane lub jeżeli osoby trzecie będą przetwarzać te dane na zlecenie Google.
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania z danymi użytkowników w Google Analytics podane są w deklaracji ochrony danych osobowych Google lub Google Analytics

Dezaktywowanie usługi Google Analytics

Użytkownik może zablokować gromadzenie swoich danych na naszej stronie internetowej poprzez wybranie w przeglądarce sieciowej opcji „Do Not Track”. Nasza strona internetowa uwzględnia sygnał „Do not Track”, który przeglądarka sieciowa użytkownika będzie wysyłać do wszystkich stron internetowych.
Użytkownik może zablokować gromadzenie swoich danych przez Google Analytics na wszystkich stronach internetowych poprzez pobranie i zainstalowanie pluginu przeglądarki dostępnego pod poniższym łączem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
Użytkownik może dostosowywać gromadzenie swoich danych przez Google Analytics tylko na tej stronie internetowej w ustawieniach dotyczących ochronnych danych po lewej stronie na dole.

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do informacji, korygowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik ma prawo do wycofania ewentualnie udzielonej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Wycofanie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych osobowych do momentu złożenia wycofania zgody.

Użytkownik ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu dla przetwarzania swoich danych osobowych w celu bezpośredniej reklamy. W przypadku sprzeciwu dane osobowe użytkownika nie będą więcej przetwarzane w celu bezpośredniej reklamy.

Życzenia dotyczące informacji, korygowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania danych, wycofania zgody lub składania sprzeciwu należy kierować pisemnie na adres Welser Profile GmbH, Prochenberg 24, 3341 Ybbsitz lub poprzez e-mail na adres datenschutz@welser.com.

Poza tym użytkownik ma prawo do składania zażaleń we właściwym urzędzie nadzoru.