08.10.2019

Otwarte centrum szkoleniowe

Centrum szkoleniowe Welser Profile rozpoczyna swoją działalność

Liczni przedstawiciele ze świata polityki przybyli na otwarcie, aby podziwiać nową tablicę reklamującą centrum szkoleniowe koncernu Welser Profile. Przedstawiciele szkół zawodowych i pobliskich szkół politechnicznych również poświęcili swój czas, aby zajrzeć za kulisy!

Po eleganckim powitaniu przez naszych praktykantów, Cornelię i Jana, oraz przez naszego dyrektora centrum szkoleniowego, Petera Reiböcka, prezes zarządu, Thomas Welser, zwrócił się do gości i obecnych praktykantów z 8 kierunków szkoleniowych. Wizję, kryjącą się za projektem „Centrum szkoleniowe” wyjaśnia w prosty sposób: „Celem naszego centrum szkoleniowego oraz naszego zaangażowania jest jak najlepsze zaspakajanie dużych wymagań w związku brakiem wykwalifikowanych specjalistów. Dla nas jest to istotny wkład dla dalszego pomyślnego rozwijania firmy także w kolejnych generacjach”. A to zawiera oprócz fachowego przekazywania wiedzy również przekazywanie wartości oraz kultury firmowej obowiązującej w zakładach Welser: Od prawie roku trwa obejmujący cały koncern projekt dotyczący tego tematu. W związku z tym Thomas Welser skorzystał z okazji i poprosił kilku obecnych na otwarciu gości o wyrażenie swojej opinii na temat wartości koncernu Welser.

Prez. WKO dr Harald Mahrer mówił o znaczeniu pionierskiego ducha oraz o ciekawości jako zalążku innowacji i postępu. Prez. WKNÖ KommR Sonja Zwazl podkreśliła międzyludzkie komponenty i zaakcentowała szacunek, z jakim ludzie zwracają się do siebie w koncernie Welser Profile. Abg.z.NR. Andreas Hanger, dawny pracownik firmy Welser, chwalił odpowiedzialność za sprawy socjalne, również w odniesieniu do pojedynczych pracowników. mag Klaudia Tanner, reprezentująca panią premier landu, Mikl-Leitner, zauważyła, że centrum szkoleniowe Welser jest najlepszym przykładem na zogniskowanie sił oraz wspieranie mocnych stron.

Następnie przyszedł moment oficjalnego otwarcia centrum szkoleniowego. Proboszcz Franz Sinhuber poświęcił budynek, a dr Mahrer poświęcił swoją mowę znaczeniu nauki w Austrii i wyraził życzenie, aby jeszcze więcej młodych ludzi mogło rozpocząć swoją naukę i kształcenie.

Po uroczystym otwarciu centrum goście zwiedzili liczące ponad 2000 m² pomieszczenia i mieli okazję przekonania się, że praktykanci koncernu Welser Profile znajdą tutaj optymalne warunki do nauki: własną profilarkę szkoleniową, najnowocześniejsze wyposażenie, przyjemne sale szkoleniowe i socjalne oraz zmotywowanych nauczycieli i kolegów.

Specjalnie z okazji otwarcia centrum szkoleniowego praktykanci przygotowali różne punkty informacyjne i chętnie opowiadali o swoim fachowym kształceniu oraz swoich doświadczeniach w koncernie Welser Profile.

Cały zarząd firmy, Thomas i Andreas Welser, Christian Hansl i Nicolas Longing zaprosili prez. Mahrera, który po raz pierwszy odwiedził firmę, Fr. prez. Zwazl, burmistrzów oraz zainteresowanych gości do odwiedzenia zakładu w Gresten.

O godzinie 14.00 rozpoczął się dzień otwarty centrum szkoleniowego dla publiczności, pracowników, sąsiadów, przyszłych praktykantów i ich rodzin. Ponad 500 osób skorzystało z tej okazji, zanim o godzinie 21.00 zmęczeni, ale szczęśliwi nauczyciele i praktykanci zamknęli bramy budynku.


Tutaj możesz wybrać się na wirtualny spacer