Zrównoważony rozwój

Myślimy o przyszłych generacjach

Dużą uwagę przykładamy do odpowiedzialnego obchodzenia się z zasobami naturalnymi i regionalnych związków. Nasz koncern przyznaje się do świadomych energetycznie i efektywnych pod kątem zasobów zakupów, działań i sposobów myślenia – zawsze przy uwzględnieniu najwyższych wymagań dotyczących jakości naszych produktów i usług.

System zarządzania przyczynia się w trwały sposób do stałej poprawy naszego bilansu ekologicznego i energetycznego.

Odpowiedzialność

Twoja korzyść:

  • Własne zespoły ds. ochrony środowiska i energii, które przez cały proces kształtowania rolkowego i uszlachetniania utrzymują obciążenia środowiska na maksymalnie niskim poziomie
  • Wzorowe procesy recyklingowe
  • Efektywne korzystanie z nośników energii oraz stosowanie i forsowanie energii alternatywnych
  • Certyfikat ISO 14001 i wdrożona w systemie zarządzania polityka ochrony środowiska
  • Zdobywca nagrody za efektywność energetyczną Helios