Korporacyjna odpowiedzialność społeczna

Przejmujemy odpowiedzialność za pracowników i region

W rozumieniu Corporate Social Responsibility definiujemy odpowiedzialne działanie wykraczające poza granice właściwej działalności biznesowej. Uwzględniamy:

Wspólne działania

Zaangażowanie w sprawy naszych pracowników i ich rodzin

  • Opieka wakacyjna dla dzieci
  • Karta Welser (karta kooperacyjna z cenowymi korzyściami w pobliskich punktach usługowych)
  • Sklep internetowy Welser
  • Paczka bożonarodzeniowa
  • Dzień rodzinny dla pracowników i ich rodzin
  • Międzynarodowe mistrzostwa w narciarstwie i snowboardingu w ramach koncernu

Wspieramy edukację, sztukę, kulturę i sport w regionie oraz angażujemy się również społecznie.

  • Wspieranie imprez kulturalnych i sportowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych
  • Wspieranie jednostek edukacyjnych (przede wszystkim techniczne placówki edukacyjne)
  • Pomoc dla osób biednych, osób poszkodowanych w katastrofach oraz ludzi ze specjalnymi potrzebami
Nasze Stowarzyszenie ds. Sportu i Kultury

Jesteśmy świadomi, że nasi pracownicy nie tylko dążą do materialnego dobrobytu i bezpieczeństwa, lecz również do społecznych kontaktów i samorealizacji. Dlatego poprzez specjalnie utworzone Stowarzyszenie ds. Sportu i Kultury Welser Profile (SKG) oferujemy naszym pracownikom wsparcie, które będzie odpowiadać ich zainteresowaniom.