CSR - Przedsiębiorstwo - Welser Profile
Hersteller von kaltgewalzten Sonderprofilen und Sonderprofilrohren sowie Baugruppen aus Stahl, Edelstahl und Nichteisen-Metallen

Całościowy CSR

Corporate Social Responsibility w grupie przedsiębiorczej Welser Profile

W myśl Corporate Social Responsibility Welser Profile stawia odpowiedzialne działanie ponad zasadniczy przedmiot działania. Uwzględniamy ważne aspekty ekologiczne tak samo, jak dbamy o właściwe stosunki pracy i wymianę z zainteresowanymi stronami.

Jesteśmy świadomi tego, że nasi pracownicy dążą nie tylko do dobrobytu materialnego i bezpieczeństwa, ale także do budowania relacji społecznych i samorealizacji. Dlatego dla utrzymania równowagi pomiędzy aktywnością zawodową i czasem wolnym nasze koleżanki i koledzy stworzyli wspólnoty sportowe i kulturalne Welser Profile (SKG) obejmujące już 20 sekcji.

Chcemy współuczestniczyć w życiu naszych współpracowników organizując:

  • Dzień rodziny dla współpracowników i ich rodzin
  • Międzynarodowe mistrzostwa narciarskie i snowboardowe grupy
  • Welser-Card, kartę kooperacyjną z upustami cenowymi u bliskich dostawców
  • Akcję Paczka bożonarodzeniowa

Wspieramy sztukę, kulturę i sport w regionie i angażujemy się społecznie:

  • Wspieranie imprez kulturalnych i sportowych, związków i organizacji użytku publicznego
  • Pomoc dla ubogich i poszkodowanych na skutek katastrof
  • Aktualne akcje pomocy organizowane przez firmę Welser można znaleźć w rubryce Wiadomości