Dane teleadresowe - Kontakt - Welser Profile
Welser Profile spricht Ihre Sprache

Dane teleadresowe

Grupa przedsiębiorcza Welser Profile

Welser Profile Austria GmbH
Prochenberg 24
3341 Ybbsitz, Österreich

Tel.: +43 7443 800-0
Fax: +43 7443 800-4111

at@welser.com
www.welser.com

Numer rejestru: FN 189291 w
Sąd Rejestrowy: Landesgericht St. Pölten
Dalsze informacje wg Ustawy o handlu elektronicznym ECG: firmen.wko.at

Numery NIP: ATU48017809

 

W tekstach na naszej stronie internetowej odnosząc się do osób stosowaliśmy czasami tylko formę męską lub tylko formę żeńską. Takie sformułowania służą tylko klarowności w odbiorze naszych informacji. Nie oznacza to w żadnym wypadku dyskryminacji jednej z płci. Treść naszej strony internetowej jest skierowana w równej mierze do kobiet jak i do mężczyzn.

Dziękujemy za wyrozumiałość!

Wyłączenie odpowiedzialności

Welser Profile Austria GmbH nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za informacje udostępnione na tej stronie internetowej – czy to wyraźnie czy konkludentnie- za ogólną użyteczność, użytkowanie w określonym celu i zgodność z przepisami prawa, przy czym lista ta nie jest wyczerpująca. Welser Profile Austria GmbH nie odpowiada za szkody jakiegokolwiek rodzaju powstałe w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej, dotyczy to – przy czym lista ta nie jest wyczerpująca - szkód konkretnych, bezpośrednich, przypadkowych lub poniesionych na skutek wykorzystania informacji podanych na niniejszej stronie, nawet wtedy, gdy ktoś podda możliwość doprowadzenia do powstania szkód przez Welser Profile Austria GmbH.

Wykluczenie odpowiedzialności i warunki korzystania z konfiguratora profilu

Welser Profile Austria GmbH nie udziela żadnej gwarancji – wyraźnej ani dorozumianej – na ogólną użyteczność, przydatność do określonego celu, ani zgodność z prawem, z zaznaczeniem, że wykaz tych wykluczeń nie jest wyczerpujący. Zmiany są wyraźnie zastrzeżone.

Welser Profile Austria GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użytkowaniem konfiguratora – z zaznaczeniem, że wykaz tych szkód nie jest wyczerpujący –, bez względu na to, czy będzie chodziło o konkretne, pośrednie, przypadkowe bądź wtórne szkody, także wówczas gdy firma Welser Profil Austria GmbH zostanie poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

Fakt korzystania z konfiguratora nie oznacza automatycznie zawarcia umowy kupna między użytkownikiem a Welser Profile Austria GmbH. Wszystkie zdjęcia pokazane na tej stronie służą wyłącznie zilustrowaniu prezentowanych produktów. Nie muszą one odpowiadać rzeczywistości, co może wynikać ze zwyczajowego wstawiania do internetu zdjęć o niskiej rozdzielczości itp. Pożądane cechy użytkowe produktów będą wymagały czasami konieczności indywidualnych uzgodnień przy zakupie.

Użytkownik podczas korzystania z konfiguratora nie może naruszać praw własności intelektualnej ani innych praw własności.