Profilowanie szczelinowe, odginanie szczelinowe i profile o zmiennym przekroju
Stahlprofile trennen, verbinden, biegen, lochen und endenbearbeiten

Profilowanie szczelinowe, odginanie szczelinowe i zmienne przekroje poprzeczne

Optymalizacja grubości materiału – „the next level“

Elastyczność zawsze na pierwszym planie: in puncto przekrój poprzeczny, spasowanie obciążenia lub możliwości łączenia. Profilowanie szczelinowe, odginanie szczelinowe i wytwarzanie profili o zmiennym przekroju poprzecznym daje jeszcze większe pole możliwości rozwiązywania problemów dotyczących profili.

Rahmenprofile für Betonschalungen
Rahmenprofile für Betonschalungen

Profilowanie szczelinowe i odginanie szczelinowe to wdrażane w Welser Profile następne etapy rozwoju technologii optymalizacji grubości materiału. Za pomocą tych nowych procesów taśma stalowa zostaje podzielona w grubości za pomocą klatki walcowniczej, w wyniku czego powstają rozgałęzienia pozbawione rys. Profilowanie szczelinowe wytwarza te rozgałęzienia na krawędzi taśmy, odginanie szczelinowe można opisać jako stały proces wytwarzania rozgałęzień od środka taśmy.

Jesteśmy w stanie zmieniać profile pod względem grubości, jak również przekrój poprzeczny pod względem szerokości, głębokości i wysokości. W takim przypadku mówi się o profilach ze zmiennym przekrojem poprzecznym.

Twoje korzyści z nowych możliwości produkcyjnych:

  • Przekształcany materiał staje się mocniejszy, bardziej odporny na zużycie i gładszy Eliminacja dodatkowych procesów usztywniających.
  • Ekstremalna sztywność skręcania przy najwęższych tolerancjach
  • Możliwość przyłączenia np. innych profili (jak na przykład spawanie punktowe na wolnych zawiesiach lub wykorzystanie powstających wypukłości na materiał do klejenia etc.), co znacznie ułatwia dalszą obróbkę
  • Miejsce na funkcjonalne rozszerzenia, np. poprzez stworzenie zamkniętych komór profilowych (tzw. profile drążone), które można wykorzystać jako przestrzeń na konstrukcję profili nośnych

Highlights

Urządzenie wielofunkcyjne dla produktów niszowych

Szczególnie długie i ciężkie profile można od teraz produkować ...

Profiles as Safety Critical Automotive Components

Automotive_Profil

Tiny bend radii, even with extremely high strength materials ...

Profile stalowe o najwyższej wytrzymałości i spełniające najwyższe wymagania

Tak lekkie jak to tylko możliwe i tak stabilne ...