Profilowanie szczelinowe, odginanie szczelinowe i profile o zmiennym przekroju
Stahlprofile trennen, verbinden, biegen, lochen und endenbearbeiten

Profilowanie szczelinowe, odginanie szczelinowe i zmienne przekroje poprzeczne

Optymalizacja grubości materiału – „the next level“

Elastyczność zawsze na pierwszym planie: in puncto przekrój poprzeczny, spasowanie obciążenia lub możliwości łączenia. Profilowanie szczelinowe, odginanie szczelinowe i wytwarzanie profili o zmiennym przekroju poprzecznym daje jeszcze większe pole możliwości rozwiązywania problemów dotyczących profili.

Rahmenprofile für Betonschalungen
Rahmenprofile für Betonschalungen

Profilowanie szczelinowe i odginanie szczelinowe to wdrażane w Welser Profile następne etapy rozwoju technologii optymalizacji grubości materiału. Za pomocą tych nowych procesów taśma stalowa zostaje podzielona w grubości za pomocą klatki walcowniczej, w wyniku czego powstają rozgałęzienia pozbawione rys. Profilowanie szczelinowe wytwarza te rozgałęzienia na krawędzi taśmy, odginanie szczelinowe można opisać jako stały proces wytwarzania rozgałęzień od środka taśmy.

Jesteśmy w stanie zmieniać profile pod względem grubości, jak również przekrój poprzeczny pod względem szerokości, głębokości i wysokości. W takim przypadku mówi się o profilach ze zmiennym przekrojem poprzecznym.

Twoje korzyści z nowych możliwości produkcyjnych:

  • Przekształcany materiał staje się mocniejszy, bardziej odporny na zużycie i gładszy Eliminacja dodatkowych procesów usztywniających.
  • Ekstremalna sztywność skręcania przy najwęższych tolerancjach
  • Możliwość przyłączenia np. innych profili (jak na przykład spawanie punktowe na wolnych zawiesiach lub wykorzystanie powstających wypukłości na materiał do klejenia etc.), co znacznie ułatwia dalszą obróbkę
  • Miejsce na funkcjonalne rozszerzenia, np. poprzez stworzenie zamkniętych komór profilowych (tzw. profile drążone), które można wykorzystać jako przestrzeń na konstrukcję profili nośnych

Highlights

Profiles as Safety Critical Automotive Components

Automotive_Profil

Tiny bend radii, even with extremely high strength materials ...

Pierwsza na świecie kolejowa elektrownia słoneczna

Ocynkowane profile firmy Welser zapewniają pierwszej na świecie kolejowej ...

Profile ze stali dupleks jako wzdłużne wsporniki podłogowe w tramwajach niskopodłogowych

Profile firmy Welser towarzyszą nam od ...