Welser gwarantuje utrzymanie w ścisłej tajemnicy wiedzy dotyczącej rozwoju i produkcji Waszych profili
Besondere Serviceleistungen bei der Verarbeitung userer Stahlprodukte

Wyłączność gwarantowana

Na życzenie także klauzula ścisłej poufności

Na życzenie Twoje sprawy traktujemy ściśle poufnie i gwarantujemy zachowanie w ścisłej tajemnicy wszystkiego, co dotyczy wdrożenia i produkcji indywidualnych przekrojów poprzecznych i narzędzi. Zobowiązuje nas do tego nasza pozycja rynkowa jak i nasz kodeks honorowy.

Welser Profile zaopatruje częściowo całe sektory przemysłowe. Gwarantujemy naturalnie każdemu podmiotowi rynkowemu prawo do własnego know-how. Również projekty narzędziowe dla każdego oddzielnego profilu pozostają „własnością intelektualną” Klienta dla danego produktu. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, udokumentujemy i poświadczymy dla Ciebie ochronę „własności intelektualnej” – także w późniejszym czasie.

Jednocześnie nie widzimy, przeszkód abyś Ty czerpał korzyści z naszego doświadczenia w innych dziedzinach oraz rozwiązań w przypadku produktów niechronionych. Wykorzystując te możliwości partnerstwo z Welser Profile opłaca się w każdym wypadku.

 

Highlights

Tak funkcjonuje reklama z Welser Profile

Ein Prismawender besteht aus einem dreiseitigen Rillen-Stahlprofil

Trzy różne obrazy – naprzemiennie na jednym szyldzie reklamowym. J ...

Konstrukcja kontenerów z profilami Welser

W Berlinie udostępniono tymczasowe kontenery mieszkalne dla ludzi. W ...

Profile Welsera na szynach

Pociąg dalkobieżny, tramwaj, metro a może wagon towarowy? – ...