Welser gwarantuje utrzymanie w ścisłej tajemnicy wiedzy dotyczącej rozwoju i produkcji Waszych profili
Besondere Serviceleistungen bei der Verarbeitung userer Stahlprodukte

Wyłączność gwarantowana

Na życzenie także klauzula ścisłej poufności

Na życzenie Twoje sprawy traktujemy ściśle poufnie i gwarantujemy zachowanie w ścisłej tajemnicy wszystkiego, co dotyczy wdrożenia i produkcji indywidualnych przekrojów poprzecznych i narzędzi. Zobowiązuje nas do tego nasza pozycja rynkowa jak i nasz kodeks honorowy.

Welser Profile zaopatruje częściowo całe sektory przemysłowe. Gwarantujemy naturalnie każdemu podmiotowi rynkowemu prawo do własnego know-how. Również projekty narzędziowe dla każdego oddzielnego profilu pozostają „własnością intelektualną” Klienta dla danego produktu. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, udokumentujemy i poświadczymy dla Ciebie ochronę „własności intelektualnej” – także w późniejszym czasie.

Jednocześnie nie widzimy, przeszkód abyś Ty czerpał korzyści z naszego doświadczenia w innych dziedzinach oraz rozwiązań w przypadku produktów niechronionych. Wykorzystując te możliwości partnerstwo z Welser Profile opłaca się w każdym wypadku.

 

Highlights

Profile Welsera na szynach

Pociąg dalkobieżny, tramwaj, metro a może wagon towarowy? – ...

Profile ze stali dupleks jako wzdłużne wsporniki podłogowe w tramwajach niskopodłogowych

Profile firmy Welser towarzyszą nam od ...

Optymalizacja grubości materiału - "the next level"

Spezialprofile aus Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetallen (Alu, Kupfer, Messing…) - dickenoptimiert

Profilowanie szczelinowe i odginanie szczelinowe są następnym krokiem grupy ...