Duurzaamheid

We denken in generaties

Het verantwoordelijke gebruik van natuurlijke bronnen en een regionale presentie zijn voor ons van groot belang. Onze bedrijvengroep zet zich in voor energiebewust en efficiënt inkopen, handelen en denken - altijd rekening houdend met de hoogste kwaliteitseisen van onze producten en diensten.

Het managementsysteem levert een duurzame bijdrage aan de continue verbetering van onze ecologische en energiebalans.

Verantwoordelijkheid

Uw voordeel:

  • Interne milieu- en energieteams die de milieubelasting tijdens koudwalsen en veredeling zo laag mogelijk houden
  • Voorbeeldige hergebruikprocedures
  • Efficiënt gebruik van energiebronnen en het gebruik en de prioritering van alternatieve bronnen
  • ISO 14001-certificering en milieubeleid zoals verankerd in het managementsysteem
  • Winnaar van de Helios-energie-efficiëntieprijs