Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij nemen de verantwoordelijkheid voor medewerkers en regio

We zien maatschappelijk verantwoord ondernemen als verantwoordelijk handelen dat onze eigenlijke bedrijfsactiviteit overstijgt. We houden rekening met:

Samen

We zetten ons in voor onze medewerkers en hun gezinnen

  • Vakantieopvang voor kinderen
  • Welser-Card (samenwerkingspas met kortingen bij lokale leveranciers)
  • Welser webwinkel
  • Kerstpakketactie
  • Gezinsdag voor werknemers en hun gezinnen
  • Internationaal ski- en snowboardkampioenschap binnen de bedrijvengroep

Wij stimuleren onderwijs, kunst, cultuur en sport in de regio en zijn ook maatschappelijk betrokken

  • Steun voor cultuur- en sportevenementen, verenigingen en goede doelen
  • Ondersteuning van onderwijsinstellingen (met name technische onderwijsinstellingen)
  • Hulp voor mensen in nood, bij rampen en mensen met speciale behoeften
Onze sport- en cultuurgemeenschap

Wij zijn ons ervan bewust dat onze medewerkers niet alleen streven naar materiële welvaart en veiligheid, maar ook zoeken naar sociale contacten en zelfverwezenlijking. Daarom hebben wij voor onze collega's speciaal voor dit doel de Sport- en cultuurgemeenschap Welser Profile opgezet, een ontmoetingsplaats die aansluit bij hun interesses.