Bedrijfsleiding

Met vooruitziende blik & duidelijke visies

Ons management ziet onze visies centraal en zorgt voor de uitbreiding van onze wereldwijd toonaangevende technologie- en servicecompetentie. Gebaseerd op mondiale gelijkwaardige partnerschappen en een omgeving waarin het unieke potentieel van mensen zich kan ontplooien.

Nicolas Longin, CFO - Directeur Commerciële Diensten

Thomas Welser, CEO - Directeur Strategie, Verkoop & Marketing

Andreas Welser - Directeur Supply Chain Management