08.10.2019

Opleidingscentrum geopend

Het opleidingscentrum Welser Profile gaat van start

Veel politieke prominenten kwamen het nieuwe vlaggenschip van de leertijdopleiding van Welser Profile bewonderen. Ook vertegenwoordigers van beroepsopleidingen en polytechnische scholen in de regio namen de tijd voor een kijkje achter de schermen!

Na een charmante ontvangst door onze leerlingen Cornelia en Jan en door ons hoofd Leertijdopleidingen Peter Reiböck, sprak CEO Thomas Welser de gasten en de aanwezige leerlingen uit 8 opleidingsrichtingen toe. Hij bracht de visie achter het "Opleidingscentrum"-project eenvoudig onder woorden: "We zullen de grote uitdaging van het tekort aan vakmensen zo goed mogelijk aangaan met ons kwalitatief hoogstaande opleidingscentrum en onze betrokkenheid. Voor ons is het een essentiële bijdrage aan de succesvolle verdere ontwikkeling van het bedrijf voor de komende generaties." Dat omvat niet alleen de overdracht van specialistische kennis, maar ook de communicatie van waarden en de Welser bedrijfscultuur: een bedrijfsbreed project met dit onderwerp loopt al ongeveer een jaar. Het lag dan ook voor de hand dat Thomas Welser enkele van de aanwezige dames en heren bij de opening vroeg zich uit te spreken over de Welser-waarden.

WKO-Pres. Dr. Harald Mahrer sprak over het belang van pioniersgeest en nieuwsgierigheid als "broedplaats" voor innovatie en vooruitgang. WKNÖ-Präs. KommR Sonja Zwazl benadrukte de interpersoonlijke component en de waardering die men bij Welser Profile voor elkaar heeft. Abg.z.NR. Andreas Hanger, zelf een oud-medewerker van Welser, prees de sociale verantwoordelijkheid die het bedrijf ook voor het individu op zich neemt. Mag Klaudia Tanner, die gouverneur Mikl-Leitner vertegenwoordigde, merkte op dat het opleidingscentrum van Welser het beste voorbeeld is van hoe men krachten kan bundelen en de beste eigenschappen kan stimuleren.

Toen was het moment daar om het opleidingscentrum officieel te openen. Pastoor Franz Sinhuber zegende het gebouw en Dr. Mahrer wijdde zijn toespraak aan het belang van het leerlingwezen in Oostenrijk en uitte zijn wens dat er nog veel meer jongeren gebruik van zouden mogen maken.

De daaropvolgende rondleiding door het meer dan 2000 m² grote gebouw maakte de gasten één ding duidelijk - de leerlingen van Welser Profile vinden hier optimale omstandigheden: eigen installaties voor praktijkopleidingen, ultramoderne uitrusting, gezellige trainings- en recreatieruimtes en niet in de laatste plaats gemotiveerde instructeurs en collega's.

Speciaal voor de opening hadden de leerlingen verschillende informatiestations opgezet en met plezier informatie verstrekt over hun vakopleiding en hun ervaringen bij Welser Profile.

De hele directie, Thomas en Andreas Welser, Christian Hansl en Nicolas Longin hebben nodigden Pres. Mahrer, die het bedrijf voor het eerst bezocht, mevr. Pres. Zwazl, de burgemeester en alle geïnteresseerde bezoekers uit voor een rondleiding door de fabriek in Gresten.

Vanaf 14:00 uur was het open dag in het opleidingscentrum voor het publiek, de werknemers, de buren en de toekomstige leerlingen met hun gezinnen. Meer dan 500 mensen maakten van de gelegenheid gebruik voordat instructeurs en leerlingen om 21:00 uur de poorten sloten, moe maar voldaan.

Klik hier voor de virtuele rondleiding