Gegevensbescherming

Verklaring van gegevensbescherming

Welser Profile Austria GmbH, Prochenberg 24a, 3341 Ybbsitz is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op onze website. De gegevens van Welser Profile Austria GmbH zijn te vinden in het Colofon.
Contactpersoon voor de gegevensbescherming is Markus Kepp datenschutz@welser.com

Gegevensbescherming

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring..
Voor zover op onze website persoonsgegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit waar mogelijk altijd op vrijwillige basis. 

Verwerker, ontvanger

Wij verwerken uw persoonsgegevens met behulp van contractverwerkers die ons helpen bij het leveren van de diensten (bijv. webhost, e-mail nieuwsbriefbezorging).
Deze verwerkers zijn verplicht om uw persoonsgegevens strikt te beschermen en mogen uw gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het leveren van onze diensten. 

Contactformulier

Na verzending van het contactformulier worden de door u ingevoerde persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming verwerkt ten dienste van de afhandeling van uw aanvraag en op basis van de door u gegeven impliciete toestemming door inzending van het formulier.
U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde te herroepen door een schriftelijke kennisgeving, zonder dat de rechtmatigheid de verwerkte gegevens tot aan het moment van herroeping daardoor wordt aangetast. 

Sollicitatieformulier

Na verzending van het sollicitatieformulier worden de door u ingevoerde persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming verwerkt ten dienste van de afhandeling van uw sollicitatie en op basis van de door u gegeven impliciete toestemming door inzending van het formulier.
U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde te herroepen door een schriftelijke kennisgeving, zonder dat de rechtmatigheid de verwerkte gegevens tot aan het moment van herroeping daardoor wordt aangetast.

Klokkenluidersysteem:

Het klokkenluidersysteem is een software-oplossing, ter beschikking gesteld door fobi solutions GmbH. In de volgende link vindt u de bijbehorende Verklaring.

 

Klantenportaal https://customer.welser.com

Doel

Het Welser Profile klantenportaal maakt het mogelijk voor onze klanten, de gebruikers van het klantenportaal, tickets en profiel in een portaal op te vragen. Bovendien is het via de ticketfunctie in het klantenportaal mogelijk om contact op te nemen met de bevoegde aanspreekpartner van Welser Profile. Onze klanten, of de aanspreekpersonen bij onze klanten, kunnen ook via e-mail over bepaalde veranderingen worden ingelicht.

In de Gebruiksvoorwaarden kunt u de details over de contractuele relatie tussen ons en onze klanten wat betreft het gebruik van het klantenportaal bekijken.

Het aanmaken van een gebruikersaccount gebeurt via Microsoft na het aanmaken van de account door Welser Profile. De aanmelding gebeurt op basis van een multifactorauthenticatie via het gebruik van Microsoft Single-Sign-On met een niet-persoonlijk e-mailadres. 

Categorieën van de betrokken personen en persoonsgegevens

Hiervoor verwerken we in het kader van de registratie en in het klantenportaal de volgende persoonsgegevens van aanspreekpartners van onze klanten.

Voor- en familienaam, werkgever of onderneming, e-mailadres, klantennummer, partnernummer. 

Wettelijke basis

De gegevensverwerking van de persoonsgegevens van de aanspreekpartner van onze klanten gebeurt op basis van onze gerechtvaardigde belangen volgens artikel 6 paragraaf 1 letter f DSGVO. 

De aanspreekpartner van onze klant is dus verplicht volgens de gebruiksvoorwaarden en dus het gebruik van het klantenportaal om de persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons deze gegevens niet of niet volledig verstrekken, kunnen we de benodigde registratie niet uitvoeren. 

Bewaring/wissen

Welser Profile wist of anonimiseert uw gebruikersaccount en de bijhorende tickets en bestellingen in het klantenportaal wanneer er in een periode van twee jaar niet wordt ingelogd in het klantenportaal. Bovendien hebt u de mogelijkheid om via een e-mail aan datenschutz@welser.com het wissen van uw gebruikersaccount aan te vragen. We wissen uw gebruikersaccount en de daarmee verbonden persoonsgegevens in de 14 dagen na het ontvangen van uw e-mail.

Ontvanger

In het kader van het klantenportaal gebeurt er geen gegevensoverdracht aan derden.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit maakt onze website gebruiksvriendelijker en efficiënter.

De cookie-instellingen wijzigen

Hoe de webbrowser omgaat met cookies, welke cookies worden toegestaan of geweigerd, kan door de gebruiker worden gedefinieerd in de instellingen van de webbrowser. Waar deze instellingen zich precies bevinden is afhankelijk van de betreffende webbrowser. Gedetailleerde informatie kan worden opgevraagd via de helpfunctie van de betreffende webbrowser.
 Als het gebruik van cookies wordt beperkt, is het mogelijk dat niet alle functies van deze website volledig kunnen worden gebruikt.

Cookies op onze website

Cookies zijn kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op uw toegangsapparaat worden opgeslagen. Ze zijn onschadelijk. Enerzijds regelen deze gegevenspakketten de presentatie en de werking van de website, anderzijds worden ze gebruikt om nuttige informatie te verkrijgen over het gebruik van de website. Sommige cookies worden slechts tijdelijk opgeslagen en worden verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten. Andere cookies (zogenaamde "permanente cookies") worden voor langere tijd of permanent opgeslagen of totdat een vervaldatum is bereikt of totdat ze handmatig uit uw browsergeheugen worden verwijderd.

Bij een bezoek aan onze website worden alleen die cookies geplaatst die absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Voor het overige verwerken wij gegevens door het plaatsen van cookies alleen na uw toestemming.

Cookies zijn onderverdeeld in de volgende categorieën, afhankelijk van het beoogde gebruik en de functie:

 • Technisch noodzakelijke cookies, die de technische werking en de basisfuncties van deze website waarborgen.
 • Analytische cookies, om te begrijpen hoe bezoekers met deze website omgaan. Deze informatie wordt geanonimiseerd verzameld en geanalyseerd. Dit geeft ons waardevolle inzichten om zowel de website als onze producten en diensten te optimaliseren.
 • Marketing cookies, voor gerichte promotionele activiteiten naar gebruikers op onze website.  

Het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze en probleemloze werking van onze website in overeenstemming met de telecommunicatiewet artikel 11.7a (AVG). Voor het gebruik van statistische cookies is uw toestemming vereist in overeenstemming met de AVG. De relevante instellingen moeten in het Privacy- & Cookiebeleid van deze website worden gemaakt en kunnen te allen tijde worden gewijzigd of herroepen:

Wij gebruiken de volgende cookies op onze website: 

Technisch noodzakelijke cookies: 

Functionele cookies helpen om de website bruikbaar te maken door de basisfuncties van de website in te schakelen. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookies.

_cmpcpc und _cmpcvc

 • Opslagduur: 6 maanden
 • Doel: slaat informatie op ten dienste van toestemming.
 • Provider: Consentmanager.net

nc_euconsent_backup

 • Opslagduur: 6 maanden
 • Doel: Consent String van het IAB CMP-framework. Dit omvat de informatie of en hoe de verwerking van de gegevens is geaccepteerd.
 • Provider: Consentmanager.net

eZSESSID

 • Opslagduur: sessie
 • Doel: houd de sessiestatus bij van de bezoeker over alle bekeken pagina's.
 • Provider: Reichl en Partner

Analytische cookies: 

Statistische cookies stellen website-exploitanten in staat te begrijpen hoe gebruikers met de website omgaan. De informatie wordt anoniem verzameld.

_ga

 • Opslagduur:  2 jaar
 • Doel: registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische informatie te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
 • Provider: Google Tag Manager, Google

_gat 

 • Opslagduur: 1 minuut
 • Doel: gebruikt door Google Analytics om het aantal aanvragen te beperken.
 • Provider: Google Tag Manager, Google

_gid 

 • Opslagduur: 1 dag
 • Doel: registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische informatie te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
 • Provider: Google Tag Manager, Google

_dc_gtm_UA-# 

 • Opslagduur: sessie
 • Doel: gebruikt door Google Tag Manager om het laden van een Google Analytics tag aan te sturen.
 • Provider: Google Tag Manager, Google

_gcl_au 

 • Opslagduur: 2 jaar
 • Doel: dient om onderscheid te maken tussen gebruikers en gebruikersgedrag.
 • Provider: Google, Google Analytics

Externe cookies

Google Maps

 • Opslagduur: 6 maanden
 • Doel: wordt gebruikt om de inhoud van Google Maps vrij te geven.
 • Provider: Google

Marketingcookies

Gebruik van HubSpot

Voor het opbouwen van onze website gebruiken wij HubSpot, een software van HubSpot Inc, 25 First Street, 2nd FloorCambridge, MA 02141, USA. Voor het gebruik van deze software wordt zogenaamde inbound marketing toegepast. De software helpt ons onze marketingstrategie te optimaliseren door middel van onder meer statistische analyses en evaluatie van het geregistreerde gebruikersgedrag. HubSpot gebruikt hiervoor cookies. Meer informatie over de soorten gegevens, de rechtsgrondslag voor de verwerking, de doeleinden en de opslagperiode vindt u in de Cookie-instellingen.

Meer informatie over HubSpot is te vinden in de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van HubSpot Inc. op http://www.hubspot.com/terms-of-service en onder http://www.hubspot.com/privacy-policy

Bij het gebruik van HubSpot worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan HubSpot, waardoor gegevensoverdracht naar de VS niet kan worden uitgesloten. Voor de VS bestaat er geen besluit inzake de geschiktheid van de Europese Commissie, waardoor deze gegevensoverdracht met verschillende risico's gepaard gaat. Uw gegevens zijn toegankelijk voor de Amerikaanse autoriteiten voor controle en toezicht, waartegen geen doeltreffende rechtsmiddelen beschikbaar zijn. Om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen, zijn de door de Europese Commissie uitgegeven standaardcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar externe landen met HubSpot afgesloten. U kunt deze verkrijgen door contact met ons op te nemen via datenschutz@welser.com.

 

Server Log File

Deze website verwerkt de volgende persoonsgegevens in een serverlogbestand met als doel de technische werking te controleren en de bedrijfszekerheid van de webserver te verhogen op basis van het bovenliggende gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke (technische veiligheidsmaatregelen): 

 • opgevraagde inhoud
 • tijdstip van de serveraanvraag
 • browsertype/-versie
 • gebruikt besturingssysteem
 • verwijzende URL
 • IP-adres

Deze gegevens worden persoonsgerelateerd slechts tijdelijk opgeslagen voor maximaal 24 uur. Daarna worden het IP-adres en de hostnaam geanonimiseerd. 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ("Google") op basis van het bovenliggende gerechtvaardigde belang (analyse van het gebruik van de website). We hebben hiervoor een contract met Google afgesloten voor opdrachtverwerking.
Bij het openen van onze website wordt software gebruikt om een verbinding met de Google-servers tot stand te brengen en worden gegevens overgebracht naar de servers van Google, die zich deels in de VS bevinden. Google Analytics maakt ook gebruik van cookies om informatie over de gebruiker van de website op te slaan en om het gebruik van de website te analyseren.
Deze website maakt gebruik van de functie "IP-anonimisering". Door IP-anonimisering op deze website verkleint en anonimiseert Google vooraf uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn in de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.
Google zal naar verluidt de verzamelde informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten te leveren.
Ook zal Google deze informatie in voorkomende gevallen overdragen aan derden, waar dit wettelijk verplicht is, of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.
Gedetailleerde informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics is te vinden in het privacybeleid van Google of van Google Analytics

Google Analytics deactiveren

U kunt de verzameling van uw gebruikersgegevens wijzigen voor heel onze website door "Niet volgen" in uw webbrowser in te stellen. Onze website houdt rekening met het "Niet volgen" signaal, dat uw browser vervolgens naar alle websites stuurt.
U kunt de verzameling van uw gebruikersgegevens overal wijzigen voor Google Analytics op alle websites door het downloaden en installeren van de browser plug-in die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
U kunt het gebruik van Google Analytics alleen op deze website weigeren via de privacyinstellingen linksonder.

Uw rechten

U heeft het recht op informatie, correctie, verwijdering en beperking van de verwerking van persoonsgegevens.

U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde te herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens tot aan de herroeping blijft daarbij onverlet.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten dienste van direct marketing. Als u bezwaar aantekent, worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt ten dienste van direct marketing.

Richt uw verzoeken met betrekking tot informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, herroeping of bezwaarschrift schriftelijk aan Welser Profile Austria GmbH, Prochenberg 24a, 3341 Ybbsitz of per e-mail aan datenschutz@welser.com.

Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende instantie.