CSR - Onderneming - Welser Profile
Hersteller von kaltgewalzten Sonderprofilen und Sonderprofilrohren sowie Baugruppen aus Stahl, Edelstahl und Nichteisen-Metallen

Integrale CSR

Corporate Social Responsibility in de ondernemingsgroep Welser Profile

In het kader van Corporate Social Responsibility definieert Welser Profile verantwoordelijk handelen over de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten. We houden met ecologisch relevante aspecten net zoveel rekening als met de relaties met onze werknemers en de uitwisseling van relevante belanghebbenden en belangengroepen.

Wij zijn ons ervan bewust, dat onze werknemers niet alleen streven naar materiële rijkdom en zekerheid, maar ook naar sociale contacten en zelfontplooiing. Daarom bieden wij onze collega’s een service, die bij hun interesses past – door de zelf opgerichte "Sport- und Kulturgemeinschaft Welser Profile (SKG)", die ondertussen uit 20 secties bestaat.

Wij zijn toegewijd aan onze werknemers en hun gezinnen:

  • Familiedag voor werknemers en hun gezinnen
  • Internationale Ski- en Snowboardkampioenschappen van de ondernemingsgroep
  • Welser-card, een kaart met prijsvoordelen bij lokale leveranciers
  • Kerstpakket-actie

Wij ondersteunen kunst, cultuur en sport in de regio en zijn ook maatschappelijk betrokken:

  • Ondersteuning van cultuur- en sportevenementen, verenigingen en non-profit organisaties
  • Hulp aan behoeftigen en in noodsituaties
  • Actuele hulpacties van Welser bevinden zich onder News.