CSR - Závod - Welser Profile
Hersteller von kaltgewalzten Sonderprofilen und Sonderprofilrohren sowie Baugruppen aus Stahl, Edelstahl und Nichteisen-Metallen

Komplexní CSR

Corporate Social Responsibility v podnikatelské skupině Welser Profile

Ve smyslu Corporate Social Responsibility definuje Welser Profile zodpovědné jednání v rámci vlastní obchodní činnosti. Respektujeme ekologicky relevantní aspekty a zároveň pečujeme o své vztahy se zaměstnanci a komunikaci s relevantními zájmovými skupinami.

Jsme si vědomi, že naši zaměstnanci se snaží dosáhnout nejen materiálního blahobytu a jistoty, ale také sociálních kontaktů a seberealizace. Proto nabízíme svým kolegyním a kolegům kompenzace, které odpovídají jejich zájmům – s pomocí vlastní Sportovní a kulturní společnosti Welser Profile (SKG), která dnes obnáší již 20 oddělení.

Angažujeme se pro své zaměstnance a jejich rodiny:

  • Rodinné dny pro zaměstnance a jejich rodiny
  • Mezinárodní mistrovství v lyžování a snowboardingu v rámci podnikatelské skupiny
  • Welser-Card, karta naší kooperace s cenovými výhodami u místních podniků
  • Vánoční akční balíčky

Podporujeme umění, kulturu a sport v regionu a angažujeme se i sociálně:

  • Podpora kulturních a sportovních akcí, spolků a obecně prospěšných organizací
  • Pomoc potřebným a při katastrofách
  • Informace o aktuálních podpůrných akcích najdete na stránce Novinky