Impresum - Kontakty - Welser Profile
Welser Profile spricht Ihre Sprache

Impresum

Podnikatelská skupina Welser Profile

Welser Profile Austria GmbH
Prochenberg 24
3341 Ybbsitz, Rakousko

Tel.: +43 7443 800-0
Fax: +43 7443 800-4111

at@welser.com
www.welser.com

Identifikační číslo firmy: FN 189291 w
Soudní příslušnost: Zemský soud St. Pölten
Další informace dle ECG: firmen.wko.at

DIČ: ATU48017809

 

V zájmu vyšší čitelnosti textů jsme u slov týkajících se osob příležitostně použili pouze jejich mužskou nebo ženskou formu. To v žádném případě nesouvisí se znevýhodňováním příslušného pohlaví. Ženy a muži se mohou cítit obsahem našich webových stránek rovnocenně osloveni.

Děkujeme Vám za porozumění!

Vyloučení záruky

Welser Profile Austria GmbH nepřebírá za informace, dané k dispozici na této webové stránce, žádné jakkoli uzpůsobené záruky – výslovné ani konkludentní – za celkovou upotřebitelnost, vhodnost pro speciální účely a právní konformitu, přičemž tento výčet není konečný.
Welser Profile Austria GmbH nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakékoli způsobené škody, které mohly být zapříčiněny používáním této webové stránky, ať jde o – ne však výhradně – konkrétní, nepřímé, náhodné nebo následné škody, a to ani v případě, že Welser Profile Austria GmbH mohla na možnost takových škod poukazovat.

Vyloučení odpovědnosti a podmínky užívání při použití konfigurátoru profilů

Co se týče používání konfigurátoru, nepřebírá společnost Welser Profile Austria GmbH, ať výslovně či konkludentně, záruku jakéhokoli druhu, za jeho všeobecnou vhodnost k použití, vhodnost pro určitý speciální účel ani za dodržování právních předpisů, přičemž tento výčet není konečný. Změny jsou výslovně vyhrazeny.

Společnost Welser Profile Austria GmbH nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody jakéhokoli druhu, které budou způsobeny použitím konfigurátoru, ať již konkrétní, nepřímé, náhodné nebo následné škody – přičemž tento výčet není konečný – a to ani tehdy, byla-li společnost Welser Profile Austria GmbH na možnost těchto škod upozorněna.

Při použití konfigurátoru nevzniká mezi Vámi a společností Welser Profile Austria GmbH žádná kupní smlouva. Všechny obrázky zobrazené na této stránce slouží pouze pro obecné znázornění zobrazených produktů. V důsledku nižšího rozlišení obvyklého na internetu atd., nemusejí odpovídat realitě. Požadované výkonové charakteristiky produktů je proto nutné sjednat v jednotlivém případě při koupi.

Uživatel nesmí při použití konfigurátoru porušit autorská a průmyslová ochranná práva nebo další vlastnická práva.