Företagsinformation - Welser Profile
Welser Profile spricht Ihre Sprache

Redaktion

Företagsgruppen Welser Profile

Welser Profile GmbH
Prochenberg 24
3341 Ybbsitz, Österreich

Tel.: +43 7443 800-0
Fax: +43 7443 800-4111

at@welser.com
www.welser.com

Registreringsnummer i bolagsregistret: FN 395173 m
Behörig domstol för bolagsregistret: Landesgericht St. Pölten
Vidare information enl. ECG: firmen.wko.at

UID-Nummern:
ATU67948536
DE290043315

 

För att få en bättre läsbarhet i texten har endast manlig eller kvinnlig form använts vid personrelaterade texter. Detta är dock ej att uppfatta som diskriminering av det andra könet. Både kvinnor och män skall känna sig likvärdigt tilltalade.

Vi tackar för er förståelse!

Ansvarsfriskrivning

Welser Profile Austria GmbH övertar inget ansvar för informationen som ges på denna webbsida - uttryckligt eller konkludent - för allmän prestanda, lämplighet för ett visst syfte eller överensstämmelse med gällande lagstiftning, varvid denna lista inte är komplett.

Welser Profile Austria GmbH övertar inget ansvar för alla slags skador som kan härledas till användningen av denna webbsida, oavsett – varvid denna lista inte är komplett – om det rör sig om konkreta, indirekta, tillfälliga eller följdskador, ej heller i sådana fall när Welser Profile Austria GmbH har upplysts om risken för sådana skador.