Dataskyddssäkerhet - Welser Profile
Welser Profile spricht Ihre Sprache

Dataskyddssäkerhet

Företagsgruppen Welser Profile

Skydd och säkerhet av personuppgifter har en hög prioritet hos oss och vi följer de regler som finns till fullo.

Användning av persondata

Persondata används och bearbetas endast om det frivilligt godkännts innan tex online-anmälning genom ifyllnad av ett formulär. Informationen bearbetas, sparas och används endast för bearbetning av er förfrågan. Detta godkännande kan när som helst återkallas av er via mail, fax eller brev.
Era uppgifter lämnas endast vidare till tredje person om det är nödvändigt pga rättsliga bestämmelser.

Säkerhet gällande era uppgifter

All personlig information skyddas av nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder så att de är oåtkomliga för obehöriga tredje parter.

Google Analytics

Denna websida använder google Analytics, en webanalys-tjänst från Google Inc. („Google“). Google Analytics använder så kallade „Cookies“, textdata, som sparas på er dator och som möjliggör en analys av ert användande av websidan. Informationen som hämtas genom Cookie över ert användande av denna websida överförs och sparas i regel på en server från Google i USA.

I det fallet att IP-anonymitet aktiveras på websidan, kommer er IP-adress kortas ner inom EU´s medlemsländer eller i andra avtalsländer över det Europeiska området.

Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen överföras till en server av Google i USA och där kortas ner. IP-anonymiseringen är aktiverad på denna websida. På uppdrag av företaget som sköter denna websida kommer Google att använda denna information för att utvärdera ert användande av websidan, sammaställa rapporter över webaktiviteter och dessutom framlägga webanvändande och internetanvändande förknippade tjänster mot websidoutövaren. De inom ramen av Gooogle Analytics av er Browser förmedlade IP-adress förs ej samman med annan data från Google. Ni kan förhindra sparandet av Cookies genom en motsvarande inställning av er Browser-Software; vi vill dock påpeka att ni därmed ej kan använda samtliga funktioner på websidan. Ni kan också förhindra sammanfattningen av den Data (inkl. er IP-adress), som skapas via Cookie  och som hämtatas från ert användande av websidan till Google samt bearbetats av Google, genom att ni laddar ner och installerar upplagd Browser-Plugin under följande link: tools.google.com.

Webb-analystjänst

På denna webbsida kommer man att använda en webb-analystjänst. Tjänsten samlar in data från besökare såsom telefonummer, webbadress, SIC-kod, en beskrivning av företaget samt förloppet respektive använd tid för de besökta sidorna. Dessa data står enbart till förfogande för webbsidans innehavare. Din säkerhet och privatsfär kommer inte att drabbas.

Cookies

På vår webbplats använder vi "cookies" för att underlätta din användning av vår hemsida. Dessa är små textfiler som lagras på din hårddisk endast för den tid ditt besök på vår hemsida sker och raderas beroende på inställningarna i din webbläsare när du avslutar webbläsaren igen. Dessa cookies hämtar inte lagrad information från er hårddisk och påverkar inte er dator eller era filer. De flesta webbläsare är inställd på att automatiskt acceptera cookies. Du kan dock avaktivera lagringen av cookies eller justera din webbläsare så att den meddelar dig om sändning av cookies.