Privacy Policy - Welser Profile
Welser Profile spricht Ihre Sprache

Privacy Policy

Ondernemersgroep Welser Profile

De bescherming en veiligheid van persoonlijke gegevens hebben bij ons een hoge prioriteit en wij zijn altijd bereid om aan de voorschriften inzake gegevensbescherming te voldoen.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld of gebruikt als deze informatie vrijwillig en bijvoorbeeld via een formulier  in een online-applicatie ons ter beschikking is gesteld. De gegevens worden alleen gebruikt voor zover dit voor het doel nodig is.  Deze toestemming kan altijd schriftelijk via een E-Mail, fax of brief ingetrokken worden. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven tenzij dit op grond van wettelijke regels is vereist.

Beveiliging van uw gegevens

De door u ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens worden door  het instellen van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen zo opgeslagen dat onbevoegden hier geen toegang toe hebben.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyse-dienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zgn. “Cookies”, tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse mogelijk maken van het gebruik van de website door u.  De informatie over uw gebruik van deze website, die door de cookies verkregen wordt, worden in de regel aan een server van Google in de USA gezonden en daar opgeslagen.
In het geval dat het anoniem maken van het IP-adres op deze website geactiveerd is, dan wordt uw IP-adres  door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten, van de overeenkomst over het Europese economisch gebied, vooraf verkort.  Alleen in uitzonderingen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de USA gezonden en daar verkort.  Het anoniem maken van het IP-adres is op deze website actief. In opdracht van de exploitant van deze website, zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten samen te stellen over de website-activiteiten en om verdere met het website-gebruik en het internetgebruik verbonden services aan de exploitant van de website te leveren.
Het, in het kader van Google Analytics, van uw browser verkregen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samen gebracht. U kunt de opslag van Cookies door een geschikte instelling van  uw browser-software, vermijden; we wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien het verzamelen van de door de Cookie verkregen en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google als ook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, als u de onder de volgende link beschikbare browser-plugin downloadt en installeert: tools.google.com.

Web Analytics

Op deze website is een Web-Analyse van toepassing welke gegevens verzamelt van bezoekers, zoals telefoonnummers, web-adressen, SIC-codes, een omschrijving van het bedrijf alsmede het verloop en de duur van het bezoek aan de website. De gegevens worden alleen aan de eigenaar van de website ter beschikking gesteld. Uw veiligheid en privacy worden daardoor niet in diskrediet gebracht.

Cookies

Deze website gebruikt zgn. "Cookies", tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die het gebruik van onze website vergemakkelijken. Het betreft hier kleine tekstbestanden die alleen voor de duur van uw bezoek aan onze website  op uw harde schijf worden vastgelegd en afhankelijk van de instelling van uw browser bij het beeindigen van de browser weer worden verwijderd. Deze Cookies kunnen niet bij uw pc gegevens en beinvloeden uw pc of uw gegevens niet. De meeste browers  zijn zo ingesteld dat ze Cookies direct accepteren. U kunt het opslaan van Cookies deactiveren of uw browser zo instellen dat u op Cookies wordt geattendeerd.