Impresum - Kontakty - Welser Profile
Welser Profile spricht Ihre Sprache

Impresum

Podnikatelská skupina Welser Profile

Welser Profile GmbH
Prochenberg 24
3341 Ybbsitz, Rakousko

Tel.: +43 7443 800-0
Fax: +43 7443 800-4111

at@welser.com
www.welser.com

Identifikační číslo firmy: FN 395173 m
Soudní příslušnost: Zemský soud St. Pölten
Další informace dle ECG: firmen.wko.at

DIČ:
ATU67948536
DE290043315 

 

V zájmu vyšší čitelnosti textů jsme u slov týkajících se osob příležitostně použili pouze jejich mužskou nebo ženskou formu. To v žádném případě nesouvisí se znevýhodňováním příslušného pohlaví. Ženy a muži se mohou cítit obsahem našich webových stránek rovnocenně osloveni.

Děkujeme Vám za porozumění!

Vyloučení záruky

Welser Profile Austria GmbH nepřebírá za informace, dané k dispozici na této webové stránce, žádné jakkoli uzpůsobené záruky – výslovné ani konkludentní – za celkovou upotřebitelnost, vhodnost pro speciální účely a právní konformitu, přičemž tento výčet není konečný.
Welser Profile Austria GmbH nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakékoli způsobené škody, které mohly být zapříčiněny používáním této webové stránky, ať jde o – ne však výhradně – konkrétní, nepřímé, náhodné nebo následné škody, a to ani v případě, že Welser Profile Austria GmbH mohla na možnost takových škod poukazovat.